Белокурова Валерія Борисівна

Матеріал з ІКБГІ
(відмінності між версіями)
Перейти до: навігація, пошук
 
(Одна проміжна версія одного користувача не показана)
Рядок 10: Рядок 10:
  
 
==Цитування в наукометричних базах даних==
 
==Цитування в наукометричних базах даних==
Електронному каталозі наукової періодики України в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського
+
Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського
[http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=S&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21FMT=fullwebr&S21ALL=%28%28%3C.%3EA%3D%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%92$%3C.%3E%29%2B%28%3C.%3EA%3DBelokurova%20V$%3C.%3E%29%29&FT_REQUEST=&FT_PREFIX=&Z21ID=&S21STN=1&S21REF=10&S21CNR=100 >>>]
+
[http://irbis-nbuv.gov.ua/ASUA/0268557 >>>]
  
 
Представлено на сайті Google Scholar
 
Представлено на сайті Google Scholar

Поточна версія на 11:44, 9 серпня 2019

Belokurova VB.jpg

Вчений секретар
Старший науковий співробітник
Кандидат біологічних наук

[ред.] Контакти

Телефон: +380 44 526-7053
E-mail: vbelokurova@icbge.org.ua

[ред.] Цитування в наукометричних базах даних

Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського >>>

Представлено на сайті Google Scholar >>>

Наукові праці на сайті PubMed >>>

Представлено на сайті ResearchGate >>>

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти
Іншими мовами