Надходження книг до бібліотеки Інституту в 2012 році

Матеріал з ІКБГІ
(відмінності між версіями)
Перейти до: навігація, пошук

Версія за 15:13, 15 серпня 2019


 1. Інтеграція України у світове співтовариство в контексті розвитку бібліотечних інформаційних технологій : моногрф. / О. С. Онищенко та ін. ; НАН України, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського. - К. : Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, 2011. - 222 с. (Шифр -204368)

 2. Анотований каталог книжкових видань 2011 року : наук. вид. / НАН України ; упоряд.: А. І. Радченко, Ю. В. Діденко, М. В. Язвинська. - К. : Академперіодика, 2012. - 411 с.

 3. Вибрані наукові праці В. І. Вернадського : до 150-річчя від дня народження. Т. 1. Володимир Іванович Вернадський і Україна : Кн. 1: Науково-організаційна діяльність (1928-1921). - К. : Національна академія наук України, 2011. - 698 с. - Імен. покаж.: с. 669-697.

 4. Вибрані наукові праці В. І. Вернадського : до 150-річчя від дня народження. Т. 2. Володимир Іванович Вернадський і Україна : Кн. 2. Вибрані праці / НАН України, Комісія з наукової спадщини академіка В. І. Вернадського, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернацького, Інститут історії України ; голова ред. кол. О. С. Онищенко. - К. : Національна академія наук України, 2011. - , 583. - Імен. покаж.: с. 554-575.

 5. Вибрані наукові праці В. І. Вернадського : до 150-річчя від дня народження. Т. 7. Праці з геохімії та радіогеології : Кн. 1 / НАН України, Комісія з наукової спадщини академіка В. І. Вернадського, Інститут геохімії навколишнього середовища ; гол. ред. кол. Е. В. Соботович. - К. : Національна академія наук України, 2012. - 821 с.

 6. Гришко В. Н. Функционирование глутатионзависимой антиоксидантной системы и устойчивость растений при действии тяжелых металлов и фтора = Functioning of Glutathione Dependent Antioxidant System and Plants Resistance at Heavy Metals and Fluorine Action : науч. изд. / В. Н. Гришко, Д. В. Сыщиков ; тв. ред. Д. М. Гродзинский ; НАН Украины, Криворожский ботанический сад. - К : Наукова думка, 2012. - 238 с. : граф., табл. - (Проект "Наукова книга"). - Библиогр.: с. 197-233.

 7. Ильченко А. Я. Основы теории цветности органических красителей : моногр. / А. Я. Ильченко ; НАН Украины, Институт органической химии. - К. : Наукова думка, 2012. - 262 с. : табл. - (Проект "Наукова книга"). - Библиогр.: с. 239-261.

 8. Молекулярная и прикладная генетика : сб. науч. тр. Издается с 2005 г. Выходит 2 раза в год. Т. 11. / НАН Беларуси, Институт генетики и цитологии ; гл. ред. А. В. Кильчевский. - Минск : Право и экономика, 2011. - 134 с. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 1999-9127

 9. Молекулярная и прикладная генетика : сб. науч. тр. Издается с 2005 г. Выходит 2 раза в год. Т. 12. / НАН Беларуси, Институт цитологии и генетики ; гл. ред. А. В. Кильчевский. - Минск : Право и экономика, 2011. - 154 с. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 1999-9127

 10. Молекулярная и прикладная генетика : сб. науч. тр. Издается с 2005 г. Выходит 2 раза в год. Т. 13. / НАН Беларуси, Институт цитологии и генетики ; гл. ред. А. В. Кильчевский. - Минск : Право и экономика, 2012. - 148 с. - Библиогр. в конце ст. - ISSN 1999-9127

 11. Наука України у світовому інформаційному просторі : зб. Вип. 6 : Наукова періодика: традиції та інновації: зб. доп. ІІІ наук.-практ конф., 31 трав. 2012, Київ / НАН України ; гол. ред. Я. С. Яцьків. - К. : Академперіодика, 2012. - 79 с. - Библиогр. в конце ст.

 12. Протасов, Александр Алексеевич. Жизнь в гидросфере. Очерки по общей гидробиологии : науч. изд. / А. А. Протасов ; НАН Украины, Институт гидробиологии. - К. : Академперіодика, 2011. - 703 с. - Библиогр.: с. 663-692. - Предм. указ.: с. 693-700.

 13. Сорочинський, Борис Володимирович. Цитоскелет і ефекти опромінення : моногр. / Б. В. Сорочинський ; НАН України, ДУ "Інститут харчової біотехнології та геноміки". - К. : Наукова думка, 2012. - 189 с. : граф., фото, табл. - (Проект "Наукова книга"). - Библиогр.: с. 171-184.

 14. Тритій у біосфері : моногр. / НАН України, Інститут геохімії навколишнього середовища ; за ред.: Е. В. Соботовича, В. В. Доліна. - К. : Наукова думка, 2012. - 223 с. - (Проект "Наукова книга"). - Библиогр.: с. 208-221.


Найповніший перелік фондів представлено в ЕЛЕКТРОННОМУ КАТАЛОЗІ БІБЛІОТЕКИ.

Запрошуємо скористатися!


Див. також

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти