Конференція "Сучасний стан та перспективи розвитку овочівництва" / 2017

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук

Міжнародна науково-практична конференція
«СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОВОЧІВНИЦТВА»
(до 70-річчя заснування інституту)

26 липня 2017 р.
сел. Селекційне (Харківська область, Харківський район)

Зміст

Напрями конференції:

 1. Інноваційні розробки в селекції овочевих, баштанних і малопоширених культур (секція «Селекція і насінництво»).
 2. Сучасні методи генетики і біотехнології в селекції овочевих, баштанних і малопоширених культур (секція «Генетика та біотехнологія»).
 3. Пріоритетні напрями технологічного забезпечення галузі: адаптовані технології виробництва овочевої продукції і насіння; технології вирощування овочевої продукції для систем «органічного землеробства» (секція «Сучасні технології вирощування овочевої продукції»).
 4. Сучасні підходи та вирішення проблем механізації за інтенсивними та органічними технологіями виробництва овочів (секція «Механізація»).
 5. Технології зберігання і переробки овочів (секція «Зберігання і переробка овочевої продукції»).
 6. Управління інноваційним процесом: формування ринку овочевої продукції, проблеми комерціалізації науковотехнічних розробок в агропромисловому комплексі (секція «Економіка та ефективний маркетинг в овочівництві»).

Робочі мови конференції:

 • українська,
 • російська,
 • англійська.

Умови участі у конференції:

Участь у конференції безкоштовна.

для участі у конференції просимо надсилати до 25 липня 2017 року на електронну адресу patentiob@gmail.com

 • заявку на участь у конференції;
 • матеріали доповіді, оформлені відповідно до вимог.

Вимоги до оформлення матеріалів:

До публікації будуть прийняті матеріали, які відповідають тематичним напрямкам конференції, що раніше не публікувались та містять нові наукові результати. Тези, які не відповідають тематиці конференції та оформлені не за вимогами розглядатися не будуть.

Тези обсягом 1-2 сторінки (макс. до 6) формату А5, повинні бути надруковані з використанням текстового редактора Microsoft Word у вигляді файлу з розширенням *.doc; поля з усіх боків 1,5 см. Шрифт Times New Roman, розмір шрифту - 11 пт, міжрядковий інтервал – 1,0, абзацний відступ – 1,0 см, вирівнювання по ширині. Латинські назви рослин подавати курсивом. Чорно-білі рисунки, графіки та діаграми (чітко виконані) подавати у вигляді окремих файлів, номери сторінок не проставляти.

Файли іменуються відповідно за прізвищем першого автора: Петров – заявка, Петров – тези.

Публікація матеріалів

Матеріали конференції будуть розміщені на офіційному веб-сайті Інституту овочівництва і баштанництва НААН http://ovoch.com та опубліковані у збірнику тез доповідей.

Примірник буде надіслано автору (за замовленням) за вказаною адресою протягом місяця після проведення заходів. Вартість збірника 100 грн.

Участь у конференції безкоштовна.

Контакти:

Терьохіна Людмила Анатоліївна
Тел. 0500573412, 0676641685
Інститут овочівництва і баштанництва НААН 
Харківська обл., сел. Селекційне, вул. Інститутська, 1
E-mail: patentiob@gmail.com


Додаткова інформація

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти