Конференція "Тернопільські біологічні читання - Ternopil Bioscience - 2017" / 2017

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук

20-22 квітня 2017 р.
Тернопіль

Зміст

Напрямки

  1. Різноманіття фітобіоти та її збереження.
  2. Еволюційна морфофізіологія людини і тварин.
  3. Фізіолого-біохімічні аспекти адаптації організмів та екотоксикологія.
  4. Сучасні проблеми генетики, екології та біотехнології.
  5. Гідроекологія.
  6. Історія та проблеми сучасної біології.
  7. Методика навчання природничих дисциплін.

Мова:

  • українська,
  • російська,
  • англійська.

Збірник тез конференції та друк статей

Буде здійснено випуск «Збірника тез конференції» та можливий (за бажанням авторів) друк статей у виданні «Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Біологія», котрий входить до переліку наукових фахових видань з біологічних наук України (чергова перереєстрація від 09.03.2016 р., наказ МОН № 241).

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15884-4356Р від 27.10.2009. ISSN 2078-2357.

Тези

Обсяг тез дві повні сторінки (А4) друкованого тексту, набраних у текстовому редакторі Word, шрифт Times New Roman (12 pt) через 1.0 інтервал, розміри полів — верхнє та нижнє — 2 см, ліве — 3 см, праве — 1,5 см. DOC-фай не повинен містити переноси, команди глобального форматування та макроси. Тези подаються без таблиць, графіків, рисунків. Список літератури до 5 джерел за алфавітом згідно вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Посилання на них у квадратних дужках.

Оплата матеріалів — 50 грн. за одну сторінку.

Статті

Обсяг статті не менше 5 сторінок.

Друкуємо кольорові ілюстрації (фото, діаграми, схеми подавати у графічних редакторах).

Оплата статті — 50 грн за одну сторінку.

Подача

Електронні варіанти матеріалів і статей та оплату за їх друк надсилати до 1.02. 2017 р. секретарю оргкомітету Оксані Богданівні Мацюк:

ksjynja_13@ukr.net
моб. тел. 097-660-51-35
Телефон для довідок: (0352) 43-59-01 (деканат).

Додаткова інформація

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти