Конференція "Фактори експериментальної еволюції організмів" / 2017

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук

X з’їзд УТГіС ім. М.І. Вавилова, а також асоційованої із з’їздом XII Міжнародна наукова конференція «Фактори експериментальної еволюції організмів»

2–6 жовтня 2017 р.
м. Умань (Черкаська область, Україна)
на базі
Національного дендрологічного парку «Софіївка» НАН України
та Уманського національного університету садівництва.

Зміст

Напрями:

 • Еволюція геномів у природі та експерименті
 • Загальна та популяційна генетика
 • Молекулярна генетика та геноміка
 • Прикладна генетика і селекція
 • Генетика та селекція рослин
 • Генетика та селекція тварин
 • Генетика та селекція мікроорганізмів
 • Генетика людини та медична генетика
 • Аналіз та оцінка генетичних ресурсів
 • Молекулярні та клітинні біотехнології
 • Екогенетика
 • Біоінформатика та комп’ютерна біологія
 • Історія біології та еволюційної теорії
 • Питання викладання генетики, селекції та еволюційної теорії

Робочі мови:

 • українська,
 • англійська,
 • російська.

Збірник наукових праць

За матеріалами з’їзду та конференції до початку їхньої роботи буде видано збірник наукових праць «Фактори експериментальної еволюції організмів» (ISSN 2219-3782).

Збірник включено до Переліку фахових видань України у галузі біологічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 06.11. 2014 № 1279).

Оргвнесок

Надіслані у вигляді статей матеріали українською, англійською або російською мовою буде опубліковано мовою оригіналу у збірнику за умови попередньої оплати. Внесок за публікацію у гривнях

 • для членів УТГіС з України – у розмірі 500 гривень,
 • для членів УТГіС з інших країн – у розмірі, еквівалентному 20 Євро,
 • для інших учасників – у розмірі, еквівалентному 35 Євро

надсилати до 1 березня 2017 р. на розрахунковий рахунок УТГіС ім. М.І. Вавилова:

м. Київ, 
АТ Райффайзен банк «Аваль» 
МФО 380805, р/р 26001247064,
ЄДРПОУ (ЗКПО) 21676925
із зазначенням прізвища тільки першого автора. 

У зв’язку з тим, що товариство не має валютного рахунку, зарубіжні учасники можуть переслати гроші скарбнику товариства

03680, м. Київ-143,
вул. Акад. Заболотного, 150,
Інститут молекулярної біології і генетики НАН України,
Пороннік Оксані Олександрівні, до запитання

Правила оформлення статей:

Обсяг статті повинен бути не менше 4-ох і не більше 6-ти сторінок А4 (297 х 210 мм) із полями: ліве 30 мм, інші – 20 мм.

Решту правил та приклад оформлення див. у Інформаційному листі (нижче).

Контакти

Адреса для переписки:

e-mail: faktory2016@gmail.com

Контактні телефони:

+38(044)5260798 (Пороннік Оксана Олександрівна; Кунах Віктор Анатолійович); 
+38(050)8406334 (Пороннік Оксана Олександрівна);
+38(097)4725350 (Дробик Надія Михайлівна)

Додаткова інформація

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти