Конференція «Біологічні дослідження – 2016» / 2016

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук

VІІ Всеукраїнської науково- практична конференція «Біологічні дослідження – 2016» для молодих учених і студентів

10–11 березня 2016 року
Житомир

Зміст

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

 • експериментальна ботаніка та фізіологія рослин;
 • генетика та селекція рослин;
 • ландшафтний дизайн та декоративне рослинництво;
 • зоологія та екологія тварин;
 • гідробіологія;
 • мікробіологія та вірусологія;
 • стійкість та розвиток екосистем;
 • анатомія, фізіологія та екологія людини;
 • біохімія та молекулярна біологія;
 • медична біологія;
 • клінічна медицина;
 • імунологія;
 • біотехнологія;
 • історія біології, історія медицини;
 • сучасні проблеми паразитології;
 • природокористування та навколишнього середовища;
 • біологічна та екологічна освіта; охорона
 • медико-педагогічні аспекти фізичного виховання і спорту;
 • методика викладання природничого циклу. дисциплін

Робочі мови конференції:

 • українська,
 • російська,
 • англійська.

Форма участі в конференції:

заочна.

Передбачено публікацію тез доповідей у збірнику конференції, який буде виданий до початку роботи конференції. Матеріали будуть надруковані з оригіналів-макетів авторів.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ:

До друку приймаються матеріали теоретичного або експериментального характеру, які раніше не були опубліковані.

 • Обсяг тез – 2–3 стор.
 • Текстовий редактор Microsoft Word, формат А-4.
 • Шрифт Times New Romans, розмір кеглю 14.
 • Поля по 2 см з усіх сторін.
 • Абзацний відступ 1,25, міжрядковий інтервал 1.
 • Символи із гарнітури Symbol.
 • Вирівнювання тексту по ширині.
 • Кегль шрифту для заголовку статті – напівжирний, усі літери великі.
 • Кегль шрифту для прізвища автора та місця його роботи/навчання – напівжирний, курсив.
 • Бібліографія оформлюється відповідно до вимог (Бюлетень ВАК України №5 за 2009 р.).
 • Посилання на літературні джерела подаються у квадратних дужках з вказівкою номера джерела.
 • Всі скорочення (за винятком загальноприйнятих одиниць виміру) можуть бути використані лише після згадування повного терміну.

За зміст матеріалів несе відповідальність автор. Матеріали, які не відповідають вимогам, до розгляду не приймаються.

Вартість публікації у збірнику становить 30 грн. за кожну сторінку формату А4 (ступінь заповнення останньої сторінки не менше 75 %).

Термін подачі

Для участі у роботі конференції просимо до 20 січня 2016 року надіслати:

 • заявку учасника конференції,
 • текст тез,
 • відскановану квитанцію про сплату вартості публікації з поміткою «Біологічні дослідження – 2016» на електронну пошту:
bio-2016@ukr.net

Контакти

10008, Україна, м. Житомир,
вул. Велика Бердичівська, 40,
Житомирський державний університет
імені Івана Франка
природничий факультет
Завідувач кафедри екології та природокористування,
д.б.н. Гарбар Олександр Васильович
Доцент кафедри екології та природокористування,
к.б.н. Уваєва Олена Іванівна 
тел: 096 720 75 79
е-mail: bio-2016@ukr.net


Додаткова інформація

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти