Конференція «Теоретичні основи оптимізації селекційного процесу основних видів сільськогосподарських рослин» / 2015

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук

23 червня 2015 р.
сел. Селекційне, Харківський район

Збірник тез конференції: PDF

Зміст

Доповіді наших співробітників

Тематичні напрями конференції:

 • Молекулярні технології в селекції і насінництві сільськогосподарських видів рослин.
 • Генетика і селекція сільськогосподарських ви-дів рослин.
 • Використання клітинних технологій у сортовій і гетерозисній селекції сільськогосподарських видів рослин.
 • Імунологічні основи генетики і селекції сільсь-когосподарських видів рослин.
 • Генетичні ресурси рослин.
 • Нові конструктивні підходи у генетико-статис-тичному аналізі вихідного матеріалу для забезпечен-ня різних напрямків селекції.

Робочі мови конференції

 • українська,
 • російська,
 • англійська.

Умови участі у конференції:

 • До участі в конференції запрошуються нау-кові співробітники, аспіранти та докторанти наукових установ і вищих навчальних закладів та інших підприємств, які мають відношення до тематики конференції.
 • Не пізніше 5 червня 2015 року необхідно надіслати на поштову або електронну адресу:
  • заявку на участь у конференції;
  • тези доповідей, оформлені відповідно до вимог;
  • відскановану копію квитанції.

Організаційний внесок

 • за участь у конферен-ції 100 грн.
 • Вартість публікації 30 грн. за одну сторінку
 • 20 грн. на пересилку

Просимо переказати на

картковий рахунок Приватбанку № 5168742067430532,
одержувач КОНДРАТЕНКО Сергій Іванович.

Відповідальність за зміст матеріалів несуть автори і наукові керівники.

Вимоги до подання матеріалів:

Матеріали надсилаються електронною по-штою, оформлюються у форматі А5 (Microsoft Word, doc. або rtf.). Поля – 1,5 см. Шрифт – Times New Roman 11 pt, інтервал – 1,0. Текст 1 або 2 по-вних сторінок.

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику тез конференції. Учасникам буде надіслано примірник збірника.

Файли називати за прикладом: Zayavka_Ivanov; Tezy_Ivanov; Chek_Ivanov.

Тел./факс: 057-748-91-91
E-mail: ovoch.iob@gmail.com, patentiob@gmail.com 
Адреса: 
Інститут овочівництва і баштанни-цтва НААН,
вул. Інститутська, буд. 1,
с. Селек-ційне, Харківський район, Харківська обл., 

Проїзд:

 • Від станції метро Холодна гора маршрутними автобусами №№ 609, 630, 645 до зупинки Селекційна;
 • із залізничного вокзалу Харків-пасажирський приміським електропотягом у Лозовському напряму до платформи Селекційна.

Відповідальні особи:

Кондратенко Сергій Іванович (0686039277),
Терьохіна Людмила Анатоліївна (0500573412, 0676641685) .

Додаткова інформація

Перший інформаційний лист

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти