Костенко СО (2015) Видові особливості геномної нестабільності та поліморфізму Sus scrofa i Bos taurus за цито- та ДНК маркерами

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук

Костенко СО Видові особливості геномної нестабільності та поліморфізму Sus scrofa i Bos taurus за цито- та ДНК маркерами: автореф. дис. д.б.н.:03.00.15 - К., 2015. - 52 с.

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальністю 03.00.15 – генетика. – Інститут клітинної біології та генетичної інженерії Національної академії наук України, м. Київ, 2015.

Дисертаційну роботу присвячено комплексній молекулярно-генетичній оцінці видоспецифічної пластичності геномів Sus scrofa та Bos taurus на основі цитогенетичного та ДНК-поліморфізму. Порівняння внутрівидового та внутріпородного поліморфізму S. scrofa та Bos taurus за цитогенетичними показниками соматичного мутагенезу в різних радіоекологічних умовах із залученням хромосом до конститутивних перебудов свідчить про вищу реактивність каріотипу свині свійської, що віддзеркалює швидші темпи еволюції та нестабільність каріотипу цього виду.

Одержано нові дані щодо поліморфізму мікропопуляцій великої білої породи свиней за 12 генами, асоційованими з господарсько-корисними ознаками. Вперше встановлено особливості поліморфізму мікропопуляцій племінних і товарних стад свиней великої білої породи за геном рецептора естрогену. Встановлено поліморфізм різних порід свиней за генами рецепторів меланокортину-4 (MC4R), естрогену (ESR), фолікулостимулювального гормону (FSHR) та пролактину (PRLR), фолікулостимулювального гормону β (FSHB), ядерного коактиватора A1 (NCOA1). Науково обґрунтовано використання комплексу генотипів для поліпшення репродуктивних якостей свиней.

Розроблено систему оцінювання генофондів порід свині свійської (S. scrofa) за використання молекулярно-генетичних та цитогенетичних маркерів на прикладі великої білої породи, яка передбачає виявлення тварин зі стабільними цитогенетичними показниками соматичного мутагенезу (анеуплоїдія, мікроядра, хромосомні аберації) та носіїв господарсько-корисних генотипів генів ESR, PRLR, FSHR, MYF4, MC4R, FUT1, МUC4, С-MYC та RYR.

Ключевые слова: Sus scrofa, Bos taurus, QTL, хромосомні аберації, поліплоїдія, анеуплоїдія, мікроядро, низькодозове іонізуюче опромінення, ESR, FSHB, PRLR, MC4R, MYF4, породи свиней, породи великої рогатої худоби.

Повний текст

Повний текст в форматі pdf

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти
Іншими мовами