Мосула МЗ (2015) Популяційно-генетичний аналіз тирличу жовтого (Gentiana lutea L.) з Українських Карпат

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук

Мосула МЗ Популяційно-генетичний аналіз тирличу жовтого (Gentiana lutea L.) з Українських Карпат: автореф. дис. к.б.н.:03.00.15 - К., 2015. - 23 с.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.15 – генетика. – Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Київ, 2015.

Дисертаційну роботу присвячено дослідженню стану Gentiana lutea L. з Українських Карпат на основі вивчення рівня генетичного поліморфізму його популяцій та обґрунтуванню підходу до збереження цього виду.

Встановлено рівень генетичної різноманітності популяцій G. lutea з двох гірських масивів (Чорногора, Свидовець) Українських Карпат з використанням п’яти типів ДНК-маркерів (RAPD, ISSR, RGAP, CDDP, IRAP). На основі аналізу генетичної структури популяцій та співставлення отриманих результатів з їх екологічними характеристиками (площа, щільність, вікова, просторова та віталітетна структури, здатність до відновлення і самопідтримання) оцінено стан популяцій цього виду, що дало змогу встановити необхідність їх відновлення. Розроблено рекомендації щодо охорони та збереження популяцій G. lutea. Підібрано ефективний показник інформативності праймерів, призначених для оцінки рівня генетичної різноманітності, та розроблено систему ПЛР-праймерів з метою оптимізації дослідження генофонду популяцій G. lutea.


Ключевые слова: Gentiana lutea L., генетична структура, генетична різноманітність, диференціація популяцій, стан популяцій, ДНК-маркери, розпізнавальна здатність (DL), система ПЛР-праймерів

Повний текст

Повний текст в форматі pdf

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти