Отримання культури «бородатих» коренів полину звичайного з геном ifn-α2b людини / Дробот К.О. та ін. 2015

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук

Дробот К.О., Шаховський А.М., Матвєєва Н.А.

Полин здавна використовується у народній та традиційній медицині. Зокрема, це обумовлено наявністю у хімічному складі рослин ефірних олій, аскорбінової кислоти, флавоноїдів та сесквітерпенових сполук (у тому числі артемізиніну).

Рис.1. Електрофореграма результатів ПЛР аналізу присутності генів nptII (1-3), rolB (4-6) та ifn-α2b (7– 9) у трансгенних коренях полину, отриманих з використанням A. rhizogenes з вектором рСВ161: треки 1, 4 та 7 – ДНК контрольних нетрансформованих рослин; треки 2, 3, 5, 6, 8, 9 – ДНК трансгенних коренів; M – маркери

У даній роботі досліджували можливість отримання «бородатих» коренів Artemisia vulgaris з використанням дикого штаму Agrobacterium rhizogenes А4 та Agrobacterium rhizogenes з вектором рСВ161, що несе гени nptII та ifn-α2b.

Результати та обговорення

Ріст коренів після генетичної трансформації починався на листових експлантах через 7 діб після кокультивування з агробактеріями як дикого штаму, так і з агробактеріями з векторною конструкцією рСВ161. Корені відрізнялись високою швидкістю росту на середовищі без додавання регуляторів росту рослин (для коренів, отриманих за допомогою агробактерії з рСВ161, ріст продовжувався на середовищі з селективним антибіотиком – канаміцином), значно галузились та не вростали у середовище.

Проведені молекулярно-біологічні аналізи підтвердили наявність гена rolB у коренях, отриманих за допомогою агробактерій дикого штаму А4, та генів ifn-α2b і nptII у коренях, отриманих за використанням агробактерій, що несли вектор рСВ161.

Частота трансформації листових експлантів полину звичайного сягала 100 %, в той час як при використанні коренів у якості експлантів трансгенні «бородаті» корені отримати не вдалось. Отже, при генетичній трансформації доцільно використовувати саме листки в якості експлантів для отримання трансгенних коренів з високою частотою.

Висновки

Рис. 2. Електрофореграма результатів ПЛР аналізу присутності генів rolB (4-6) у трансгенних коренях полину, трансформованих диким штамом A. rhizogenes A4; треки 1–9 – ДНК бородатих коренів, 10 – ДНК контрольних нетрансформованих рослин; 11 – плазмідна ДНК; М – маркер

Вперше було отримано культуру «бородатих» коренів для Artemisia vulgaris L. з використанням агробактерій, що несли плазміду з геном ifn-α2b. До цього часу роботи з агробактеріальної генетичної трансформації полину звичайного були проведені лише за допомогою диких штамів A. rhizogenes, або з перенесенням репортерних генів, таких як GUS. Визначено оптимальні умови трансформації та показано, що листки є оптимальним типом експланту, за використання якого частота отримання трансгенних коренів становила 100%.

Джерела

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти
Іншими мовами