Отримання трансгенних рослин Arachis hypogaea з генами білків-стимуляторів імунної відповіді проти туберкульозу AG85, ESAT6 / Ніфантова С.М. та ін. 2015

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук

Отримання трансгенних рослин арахісу (Arachis hypogaea L.) з генами білків-стимуляторів імунної відповіді проти туберкульозу AG85, ESAT6

Ніфантова С.М., Комарницький І.К., Симоненко Ю.В., Кучук М.В.

Отримання трансгенних рослин Arachis... Ніфантова С.М. 2015 Рис. 1.gif
Рис. 1. Схематичне зображення плазміди pCB064


Рис. 2. Селекція та регенерація арахісу на селективному середовищі з канаміцином концентрації 100 мг/л
Рис. 3. ПЛР-аналіз на наявність гена ag85 в рослинній ДНК трансгенних ліній арахісу: 1 – ДНК молекулярного маркера, 2 – ДНК плазміди pCB064 (розмір ампліфікованого фрагмента 484 пн), 3–10 – ДНК трансгенних ліній, 11 – ДНК контрольної нетрансформованої лінії арахісу
Рис. 4. ПЛР-аналіз на наявність гена білка ESaT6 в рослинній ДНК трансформованних ліній арахісу: 1 – ДНК молекулярного маркера, 2–3 – зразки без ДНК, 4 – ДНК плазміди pCB064 (розмір ампліфікованого фрагмента 103 пн), 5 – ДНК контрольної нетрансформованої лінії арахісу, 6–12 – ДНК трансгенних ліній


Були отримані трансгенні рослини арахісу (Arachis hypogaea L.), які містять гени ag85, ESaT6, що кодують білки-стимулятори імунної відповіді проти туберкульозу та маркерний ген nptII. Генетичну трансформацію проводили за допомогою штаму GV3101 Agrobacterium tumefaciens, з використанням плазміди pCB064. Інтеграція перенесених генів у рослинний геном доведена за допомогою полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР-аналізу). Продукування білка з протитуберкульозною активністю виявили вестерн-блот гібридизацією.

У ході проведеної роботи була визначена селективна концентрація канаміцину для калюсних тканин введених у культуру in vitro рослин арахісу, яка склала 100 мг/л.

Було відібрано 23 регенераційні лінії, які в подальшому аналізували на наявність перенесених генів за допомогою ПЛР-аналізу, з яких 8 ліній виявилися трансгенними і містили гени ag85, ESaT6 та nptII. Результати ампліфікації фрагментів ДНК потрібного розміру 484 пн для гена ag85, та 103 пн для ESaT6 представлені на малюнках (рис. 3, 4) відповідно.

Продукування протеїну ESaT6-ag85 (dTMD)-6His у біомасі трансгенної рослини арахісу лінії r15 виявлене методом Вестерн-блот гібридизації.

Висновок

У результаті проведеної нами роботи вперше були отримані трансгенні рослини арахісу з генами ag85, ESaT6, що кодують білки-стимулятори імунної відповіді проти туберкульозу, доведена їх трансгенна природа та виявлене продукування рекомбінантного білка.

Джерела


  • Ніфантова С.М., Комарницький І.К., Симоненко Ю.В., Кучук М.В. Отримання трансгенних рослин арахісу (Arachis hypogaea L.) з генами білків-стимуляторів імунної відповіді проти туберкульозу AG85, ESAT6 // Фактори експериментальної еволюції органiзмiв: Зб. наук. пр. / Національна академія наук України, Інститут молекулярної біології і генетикп, Укр. Т-во генетиків і селекціонерів iм. М.I. Вавилова; редкол. / В. А. Кунах (голов. ред.) [та iн.] – К.: Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова, 2015. – Т. 17. – С. 217-220


Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти