Патент:Моргун БВ та ін (2011) Спосіб визначення трансгенної лінії GA21 кукурудзи

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук
Патент Моргун(2011) 500x716.jpg

Патент на корисну модель № 61602

Видано відповідно до Закону України «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі».

Зареєстровано в Державному реєстрі патентів України на корисні моделі 25.07.2011.

(24) Дата, з якої є чинними права на корисну модель: 25.07.2011

(72) Винахідники: Моргун Богдан Володимирович, UА; Банникова Марія Олександрівна, UА; Сатарова Тетяна Миколаївна, UА; Борисова Вікторія Вікторівна, UА; Кучук Микола Вікторович, UА.

(73) Власник: Інститут клітинної біології та генетичної інженерії Національної академії наук України, вул. Академіка Заболотного, 148, м. Київ, 03680, UА

(54) Назва корисної моделі: Спосіб визначення трансгенної лінії GA21 кукурудзи за допомогою полімеразної ланцюгової реакції

(57) Формула корисної моделі: Спосіб детекції мутантного гена 5-енолпірувіл шікімат-3-фосфат синтази кукурудзи (Zea mays L.) у генетично модифікованій рослині методом полімеразної ланцюгової реакції, для здійснення якої проводять термальну денатурацію рослинної ДНК; циклічну ампліфікацію, де кожен цикл включає денатурацію ДНК, ренатурацію рослинної ДНК з олігонуклеотидними праймерами, синтез фрагментів цільових генів; синтез фрагментів цільових генів, для проведення полімеразної ланцюгової реакції використовують пари олігонуклеотидних праймерів, комплементарних до мутантного гена 5-енолпірувіл шікімат-3-фосфат синтази кукурудзи, фланкуючої геномної ДНК, послідуюча ампліфікація проводиться за наступних умов: денатурація рослинної ДНК протягом 4 хв. при 94 °С; 35 циклів, кожен з яких включає денатурацію ДНК протягом 30 сек. при 94 °С, ренатурацію рослинної ДНК з олігонуклеотидними праймерами протягом 30 сек. при 55 °С, синтез фрагментів цільових генів протягом 15 сек. при 72 °С; кінцевий синтез фрагментів цільових генів протягом 10 хв. при 72 °С.

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти