Семінар «Внутрішньоклітинна ліпідна сигналізація у гормональній регуляції метаболізму» / 2015

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук

науковий семінар Державного фонду фундаментальних досліджень України

26 листопада 2015 року, з 15.00 до-18.00
Київ
бульвар Т.Шевченка, 16, зал колегії (к.312)

Зміст

Запрошені лектори:

  • Володимир Хрипач (Мінськ, Білорусь);
  • Ян Мартинец (Прага, Чеська Республіка);
  • Ерік Руелланд (Париж, Франція).

Модератор:

Володимир Кравець (ІБОНХ НАН України).

Робоча мова

англійська

Про семінар

Науковийсемінар є логічним продовженням попередніх симпозіумів, присвячених аналізу досягнень внутрішньоклітинної сигналізації живих систем різного рівня організації. Сьогодні неможливо знайти область клітинної біології, у якій не приймають участь ліпіди, як важливі компоненти мембран, що забезпечують не лише формування внутрішньоклітинних структур, а й модулюють активність інкорпорованих у мембрани білків, контролюючи інтенсивність метаболізму клітини.

Метаболізм клітин різного рівня організації знаходиться в тісній координації із вмістом ендогенних фітогормонів, які беруть участь у реалізації програми росту та розвитку організмів або виступають як вторинні посередники сигналів щодо змін навколишнього середовища. Ліпідна сигналізація є ключовим компонентом мережі сигнальних систем клітини і тісно пов‘язана з регуляцією процесів росту і розвитку та адаптації клітин живих систем до дії несприятливих факторів середовища. Кілька ключових відмінностей внутрішньоклітинної сигналізації систем рослинного і тваринного походження стали очевидними в останні роки. Зокрема, організація фосфоліпази С та участь у сигнальних системах інозитол фосфатів розрізняються в клітинах різного рівня організації.

Передбачено проведення глибокого аналізу молекулярних механізмів сприйняття сигналів ряду гормонів клітинами рослинного та тваринного походження. Особлива увага буде приділена стероїдним гормонам, перш за все - брасиностероїдами, як перспективній основі нових препаратів. Будуть обговорюватись питання молекулярного дизайну, шляхів синтезу, структури і функцій, методології застосування стероїдних гормонів з урахуванням механізмів їх дії та гормонального стероїдного статусу в клітинах різного рівня організації.

Семінар сприятиме поглибленню уявлення щодо ключової ролі фосфоліпаз та фосфатидилінозитолкіназ у регуляції метаболізму живих систем, перш за все в регуляції клітинної відповіді на дію гормонів та стресових факторів. Ліпідна мережа сигналізації виступає як одна з основних сигнальних систем клітин різного рівня організації, вторинні посередники якої тісно взаємодіють з білками, забезпечуючи тісну координацію метаболізму. Семінар зосереджено на аналізі досягнень дослідження ролі цих та інших процесів внутрішньоклітинної сигналізації в регуляції інтенсивності та направленості метаболічних потоків клітин тваринного та рослинного походження.

Запрошуються вчені, молоді науковці, студенти.

Додаткова інформація

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти