Conference "Modern Plant Biology: Theoretical and Applied Aspects" / 2018

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук

4th International Scientific Conference «Modern Plant Biology: Theoretical and Applied Aspects»

October 9–10th 2018,
Kharkiv

Зміст

Напрями роботи конференції

 • Клітинна та молекулярна біологія рослин
 • Геном рослин та регуляція його експресії
 • Системна біологія та біоінформатика рослин
 • Молекулярні та біохімічні механізми фізіологічних процесів
 • Біоенергетика рослин: фотосинтез, дихання, продукційний процес
 • Водний обмін, іономіка, транспорт речовин
 • Онтогенез, ріст, розвиток рослин – механізми регуляції
 • Фітогормонологія та сигналінг
 • Механізми адаптивності та стійкості рослин
 • Біотехнологія, біоінженерія та трансгеноз рослин
 • Взаємодії в системі «рослина-мікроорганізм»
 • Інноваційні агро- та біотехнології
 • Біологія рослин – методологія викладання у вищій школі

Робочі мови:

 • українська,
 • російська,
 • англійська

Форми участі у конференції:

 • очна
  • усна доповідь,
  • стендова доповідь
  • участь без доповіді
 • заочна (публікація тез).

Реєстрація і подача тез доповідей

Для участі в конференції необхідно надіслати тези доповіді та реєстраційну форму на електронну адресу оргкомітету e-mail: modernplantbiologyAt 000099 16x17x2.gifgmail.com до 31.05.2018.

Матеріали приймаються ТІЛЬКИ В ЕЛЕКТРОННОМУ ВИГЛЯДІ.

Оргвнесок за участь у конференції:

 • Очна участь: 200 гр. (для молодих вчених 150 гр.)
 • Заочна участь: 100 гр. (для молодих вчених 50 гр.)
 • Для закордонних учасників: 15 €

Оргвнесок сплачується поштовим переказом до 15 червня 2018 року або особисто при реєстрації. На бланку поштового переказу обов'язково вказується прізвище, ім'я, по батькові учасника, а також обов'язково вказується призначення платежу «ВНЕСОК ЗА УЧАСТЬ У КОНФЕРЕНЦІЇ» і прізвища контактних осіб (Юхно Ю.Ю., Раєвська І.М.). Скановану копію квитанції про оплату необхідно надіслати оргкомітет на ел. адресу modernplantbiologyAt 000099 16x17x2.gifgmail.com не пізніше 15 червня 2018.

Additional Information


Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти