Надходження книг до бібліотеки Інституту в 2017 році

Матеріал з ІКБГІ
Версія від 19:20, 8 лютого 2019; Bogdan (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Бібліографічний список нових надходжень до фондів за 2017 рік

 1. Біотехнологічні та цитогенетичні основи створення рослин, стійких до стресів : монографія / О. В. Дубровна, Т. В. Чугункова, А. В. Бавол, І. І. Лялько ; відп. ред. В. В. Моргун ; Нац. акад. наук України, Ін-т фізіології рослин і генетики. - Київ : Логос, 2012. - 428 с.

 2. Біотехнологія ризосфери овочевих рослин = Biotechnology of vegetable plants rhizosphere / В. П. Патика, Т. М. Мельничук, М. К. Шерстобоєв [та ін.] ; НАН України, Ін-т мікробіології і вірусології ім. Д. К. Заболотного, НААН України. - Київ : ТД «Едельвейс і К», 2015. - 266 с. - Бібліогр.: с. 198-233.

 3. Багатофункціональні наноматеріали для біології і медицини: молекулярний дизайн, синтез і застосування / за ред. Р. С. Стойки . - Київ : Наукова думка, 2017. - 368 с. - (Проект «Наукова книга»).

 4. Вітер, Арсен Васильович. Актуальні питання обміну речовин в екосистемах : научное издание / А. В. Вітер ; НАН України, Нац. ботанічний сад ім. М. М. Гришка. - К. : Наукова думка, 2016. - 240 с. : рис., табл. - (Проект «Наукова книга» (Молоді вчені)). - Бібліогр.: с. 201-237.

 5. Дубровна, Оксана Василівна. Біотехнології пшениці: клітинна селекція та генетична інженерія / О. В. Дубровна, Б. В. Моргун, А. В. Бавол ; НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики. - Київ : Логос, 2015. - 375 с. - Бібліогр.: с. 320-370.

 6. Енциклопедія Сучасної України. Т. 16 : Куз - Лев / НАН України, Наукове товариство ім. Тараса Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень ; гол. ред. кол. І. М. Дзюба (співголова) та ін. - К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. - 711 с. : фото. - Бібліогр. в кінці ст.

 7. Енциклопедія Сучасної України. Т. 17 : Лег - Лощ / НАН України, Наукове товариство ім. Тараса Шевченка, Інститут енциклопедичних досліджень ; гол. ред. кол. І. М. Дзюба (співголова) та ін. - К. : Інститут енциклопедичних досліджень НАН України, 2016. - 711 с. : фото. - Бібліогр. в кінці ст.

 8. Живлення рослин: теорія і практика : Зб. наук. пр., присвяч. 100-річчю від дня народження акад. АН УРСР та ВАСГНІЛ П. А. Власюка / Ін-т фізіології рослин і генетики НАН України, Укр. т-во фізіологів рослин ; Гол. ред. В. В. Моргун. - К. : Логос, 2005. - 468 с. - Бібліогр. в кінці ст.

 9. Кунах, Віктор Анатолійович. Мобільні генетичні елементи і пластичність геному рослин / В. А. Кунах ; НАН України, Ін-т молекуляр. біології та генетики. - Київ : Логос, 2013. - 297, с. : рис., табл. - Бібліогр.: с. 235-264.

 10. Луговской, Эдуард Витальевич. Молекулярные механизмы образования и разрушения фибрина : физ.-хим. и иммунохим. анализ : [монография] / Э. В. Луговской, Е. М. Макогоненко, С. В. Комисаренко ; Нац. акад. наук Украины, Ин-т биохимии им. А. В. Палладина. - К. : Наукова думка, 2013. - 229, [16] с. : рис. - (Проект «Наукова книга»). - Парал. тит. арк. англ. - Библиогр.: с. 176-225.

 11. Моргун, Богдан Владимирович. Молекулярные биотехнологии по повышению устойчивости культурных злаков к осмотическим стрессам / Б. В. Моргун, Е. Н. Тищенко. - Киев : Логос, 2014. - 221 с. - Библиогр.: с. 188-219.

 12. Протасов, Олександр Олексійович. Біогеоміка. Екосистеми світу в структурі біосфери / О. О. Протасов ; НАН України, Ін-т гідробіології. - Київ : Академперіодика, 2017. - 378, [3] с. : рис., табл. - (Наука для всіх). - Бібліогр.: с. 365-379.

 13. Рибалка, Олександр Ілліч. Ячмінь як продукт функціонального харчування : монографія / О. І. Рибалка, Б. В. Моргун, С. С. Поліщук ; Нац. акад. наук України, Ін-т фізіології рослин і генетики, Нац. акад. аграр. наук України. - Київ : Логос, 2016. - 620 с. - Бібліогр. в кінці глав.

 14. Ситник, Костянтин Меркурійович. Володимир Вернадський: Людина. Громадянин. Учений : біографія / К. М. Ситник. - Київ : Наукова думка, 2017. - 365 с.

 15. Фізіологія рослин в Україні на межі тисячоліть : У 2 т. / голов. ред. В. В. Моргун ; НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики, Укр. т-во фізіологів рослин, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Український фітосоціологічний центр. - 2001. Т. 1. - 2001. - 435 с. - Бібліогр.: в кінці ст.

 16. Фізіологія рослин в Україні на межі тисячоліть : У 2 т. / голов. ред. В. В. Моргун ; НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики, Укр. т-во фізіологів рослин, Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - К. : Український фітосоціологічний центр. - 2001. Т. 2. - 2001. - 339 с.: іл. - Бібліогр.: в кінці ст.


Найповніший перелік фондів представлено в ЕЛЕКТРОННОМУ КАТАЛОЗІ БІБЛІОТЕКИ.

Запрошуємо скористатися!


Див. також

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти