Наукова бібліотека Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Міжнародні повнотекстові бази даних наукової періодики

В 2022 року організовано профілі Інституту на наукометричних платформах Scopus та Web of Science.

З 1 лютого 2022 року Інституту надано онлайн доступ до платформ Scopus та Web of Science за кошти держбюджету України за запитом МОН України. Провайдером доступу є Державна науково-технічна бібліотека України.

Оновлення: Починаючи з квітня 2021 року співробітникам Інституту надана можливість налаштування віддаленого доступу (з мобільних персональних комп'ютерів) із використанням доменного імені установи і вже без прив'язки до IP-адреси установи (як було раніше). Запрошуємо активно користуватися даною послугою!

Нагадаємо, що починаючи з 2018 року Інститут має постійний доступ до найвагоміших повнотекстових БД наукової періодики >>>

Електронний каталог

На базі картотеки нами створено електронний каталог бібліотечного фонду, який постійно оновлюється. Наразі для швидкого пошуку доступні наступні розділи:

Наш електронний каталог також представлений на сайті Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського в рамках корпоративного проекту «Наука України: доступ до знань». В ньому відображаються нові книжкові надходження та періодичні видання.

Нові надходження

Запрошуємо ознайомитися з найсвіжішим поповнення бібліотечного фонду! Дистанційно переглянути їх можна на цій віртуальній виставці >>>

Бібліотечний фонд

Поповнюється постійно. На початок 2021 року налічував всього 11407 видань, зокрема іноземних — 4030. Зібрання складається з:

 • книг, брошур — 3646 примірників, з яких 360 іноземних;
 • дисертацій — 146, авторефератів — 1542, у тому числі 4 іноземні, а разом — 1688 примірників;
 • періодичних та продовжуваних видань — 7487 примірників, з них іноземних — 3397;
 • документів на електронних носіях — 274 примірники, з них іноземних — 273.

Надходження по роках

Обмінний фонд налічує 305 примірників.

Тематика фонду Бібліотеки

 • клітинна біологія, біотехнологія, біоінженерія
 • генна та генетична інженерія, трансформація рослин
 • молекулярна біологія, генетика, геноміка
 • фізіологія рослин і цитологія
 • радіобіологія, біофізика рослин та інше

Реєстри наукових фахових видань

В якому науковому журналі надрукувати результати досліджень?
Чи підійде стаття надрукована у науковому журналі для захисту дисертації?
Перевірити актуальні рейтинги і реєстрацію часописів можна за наступними посиланнями:

 • Чинний перелік періодичних наукових видань, затверджений Міністерством освіти і науки України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук, та допоміжні матеріали
 • журнали, які реферуються Web of Science >>>
 • журнали, що входять у Scopus >>>
 • рейтинг журналів за тематикою Plant Science на Scimago Journal & Country Rank >>>
 • всі українські наукові журнали у Scopus та Web of Science >>>

Надаємо послуги

Хоча й існує ряд автоматизованих інструментів для самостійної роботи з бібліографією, комплексна професійна допомога фахівця-бібліотекаря може виявитися значно доречнішою.

 • Оформлення "Списоку використаних джерел літератури" — виконуємо формування та редагування бібліографічних списків різними міжнародними стилями цитування згідно вимог Державної атестаційної комісії (ДАК) України при написанні публікацій, дисертаційних, курсових, дипломних та наукових робіт
 • Індексування документів згідно таблиць Універсальної десяткової класифікації (УДК), офіційно випущених Книжковою палатою України імені Івана Федорова
 • Депонування результатів інтелектуальної діяльності (РІД)
 • Пошуку й адресної доставки документів в електронному вигляді
 • Підготовки тематичних добірок документів
 • Міжбібліотечного абонементу (МБА) для надання у тимчасове користування документів з фондів інших установ
 • Доступу до наукових баз даних Scopus та Web of Science
 • Сканування, роздруковування, копіювання документів з урахуванням вимог Закону України «Про авторське право і суміжні права»
 • Wi-Fi доступу до мережі Інтернет

Ми можемо допомогти Вам! Звертайтеся, приходьте! Завжди Вам раді.

Віртуальні виставки >>>

 • До 30-річчя Незалежності України >>>
 • До 80-річчя д.б.н., професора Йосипа Йосиповича Сікури >>>
 • До 80-річчя академіка НАН України Дмитра Михайловича Гродзинського >>>
 • До 60-річчя академіка НАН України директора ІКБГІ Юрія Юрійовича Глеби >>>
 • До 200-річчя з дня народження Чарльза Дарвіна >>>

Історія Бібліотеки

На наступний рік після створення Інституту, тобто у 1991 році було відкрито його бібліотеку. Першим її завідувачем тоді стала С.С. Повалова, а сьогодні славну традицію продовжує Лідія Григорівна Коваленко. Вже у 1991 році було розпочато комплектування книг та періодичних видань.

До фондів бібліотеки було передано біля 200 цінних книг зарубіжних видавництв, та значна частина зарубіжних і вітчизняних журналів даної тематики дбайливо зібраних академіком Національної академії наук України, Почесним директором Юрієм Юрієвичем Глебою.

На протязі 1991-2000 років Юрій Юрійович Глеба безкоштовно поповнював фонди бібліотеки, надсилаючи цілий ряд цінних зарубіжних періодичних видань та дискети Current Contents: Life Sciences; Current Contents: Agriculture, Biology & Environmental Sciences, якими користувались науковці багатьох біологічних установ міста Києва та всієї України.

За ці роки у бібліотеці було сформовано фонд сучасних та цінних наукових праць по біотехнології, генетичній інженерії, радіобіології тощо.

У бібліотеці зберігаються подарункові колекції зібрань книг академіка Національної академії наук України Сергія Михайловича Гершензона, доктора біологічних наук Вікторії Павлівни Банникової, член-кореспондента НАН України Євгенії Борисівни Патон.

Відбувається постійне поповнення книжкового фонду завдяки дарам авторів, книгообміну, плановим закупівлям друкованих видань видавництв «Наукова думка», «Академперіодика» та інших. Проходить впровадження комплексної системи автоматизації бібліотеки ІРБІС.

Правила користування

1. Користуватись абонементом бібліотеки можуть тільки співробітники Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України.

2. Наукові працівники інших закладів, студенти можуть працювати тільки в читальному залі після пред’явлення службового посвідчення.

3. Книги видаються читачам на термін 45 днів, періодичні видання — 30 днів. Одноразово видається не більше 25-ти примірників. Бібліотека не видає додому: рідкісні та цінні видання, довідкові (в одному примірнику) видання, дисертації, енциклопедії, газетні підшивки.

4. Перереєстрація читачів провадиться щорічно в січні. В період перереєстрації читачі зобов’язані здати в бібліотеку для перевірки всю взяту ними літературу. Читачі, що не пройшли перереєстрацію, бібліотекою не обслуговуються.

5. Співробітники й аспіранти Інституту, які відбувають у довготривале відрядження, або у відпустку (декретну, академічну, творчу), звільняються з роботи, чи відраховуються з аспірантури, зобов'язані здати у бібліотеку всю взяту ними літературу.

6. У випадку втрати, чи псування літератури, читач зобов’язаний повернути такі ж видання, чи рівноцінні, або ж оплатити ринкову вартість втраченого видання.

7. Енциклопедичні видання, словники, довідники, рідкісні та цінні документи, бібліографічні, періодичні та продовжувані видання, надходження поточного року, документи, які зберігаються у бібліотеці в одному примірнику, матеріали, отримані за міжнародним міжбібліотечним абонементом (ММБА) та за міжбібліотечним абонементом (МБА), видаються лише для роботи в читальному залі.

8. Порядок видачі неопублікованих матеріалів (дисертацій, наукових звітів тощо), матеріалів обмеженого користування визначається адміністрацією установи. Видача дисертацій працівникам здійснюється у читальній залі за письмовим дозволом керівника установи. Користувачі з інших установ можуть отримати ці документи за листом-клопотанням установленого зразка за дозволом адміністрації установи, у складі якої перебуває бібліотека.

Контакти

Наукова бібліотека Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України
03143, м. Київ, вул. Академіка Заболотного, 148
Телефон: (044) 526-71-04
Електронна пошта: biblioAt 000099 16x17x2.gificbge.org.ua

Партнерські наукові бібліотеки

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського >>>
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого >>>
Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка >>>
Наукова бібліотека Національного університету біоресурсів і природокористування України >>>

Звіти наукової бібліотеки Інституту

Офіційні річні підсумки з детально зібраними обрахунками представлені окремими документами:

2030, 2029, 2028, 2027, 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021,
2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011,
2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001.

Нагороди


Дивіться також

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти