Публікація:Бавол АВ (2010) Клітинна селекція м’якої пшениці на стійкість до Gaeumannomyces graminis var. tritici

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук

Бавол АВ Клітинна селекція м’якої пшениці на стійкість до Gaeumannomyces graminis var. tritici: автореф. дис. к.б.н.:03.00.15 - К., 2010. - 20 с.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.0015 - генетика. - Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, Київ, 2010.

Дисертацію присвячено розробці технології отримання in vitro рослин м’якої пшениці, стійких до збудника офіобольозу Gaeumannomyces graminis var. tritici та вивченню особливостей мінливості геному даної культури за дії біотичного стресу.

У процесі досліджень розроблено комплекс біотехнологічних прийомів, що дозволило удосконалити процес отримання рослин м’якої пшениці de novo із тканин вегетативних органів та підвищити регенераційну здатність калюсних культур м’якої пшениці, стійких до культурального фільтрату Gaeumannomyces graminis var. tritici.

Методом прямої клітинної селекції здійснено добір калюсних ліній пшениці сорту Зимоярка, стійких до культурального фільтрату G. graminis var. tritici. З них індуковано рослини-регенеранти та отримано насіннєве покоління та R2. Проведена комплексну оцінку стійкості рослин до збудника офіобольозної кореневої гнилі в умовах лабораторних та вегетаційних дослідів. Цитологічним та проточної цитометрії методами вивчено особливості впливу метаболітів патогену на генетичну структуру клітинних популяцій калюсів пшениці у процесі добору стійких форм та рівень плоїдності рослин- регенерантів.

За використання ISSR-аналізу досліджено поліморфізм ДНК калюсних ліній пшениці, стійких до культурального фільтрату G. graminis var. tritici, індукованих з них рослин-регенерантів та насіннєвого покоління Rj. Показано, що стійкі до Gaeumannomyces graminis var. tritici форми пшениці характеризуються наявністю специфічних змін у нуклеотидних послідовностях ДНК.

Ключові слова: Triticum aestivum L., клітинна селекція, Gaeumannomyces graminis var. tritici, цитогенетична мінливість, ISSR-аналіз.

Повний текст

Повний текст в форматі pdf

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти