Публікація:Кіщенко ОМ (2006) Отримання трансгенних рослин цукрового буряку та вивчення...

Матеріал з ІКБГІ
(відмінності між версіями)
Перейти до: навігація, пошук
(Повний текст)
(Повний текст)
 
(2 проміжні версії одного користувача не показані)
Рядок 24: Рядок 24:
 
[[Категорія:Публікації 2006|Кіщенко ОМ]]
 
[[Категорія:Публікації 2006|Кіщенко ОМ]]
 
[[Категорія:Автореферати|2006]]
 
[[Категорія:Автореферати|2006]]
[[Категорія:Автореферати / Бібліотека|2006]]
+
[[Категорія:Автореферати (PDF) / Бібліотека|Кіщенко ОМ]]
 
[[Категорія:Кіщенко ОМ Публікації|2006]]
 
[[Категорія:Кіщенко ОМ Публікації|2006]]
 +
 +
[[ru:Публикация:Кищенко ЕМ (2006) Получение трансгенних растений сахарной свеклы и изучение...]]

Поточна версія на 00:19, 28 жовтня 2012

Кіщенко О.М. (2009) Отримання трансгенних рослин цукрового буряку та вивчення експресії перенесених генів. // Автореф. дис. ... канд. біол. наук. - Київ, 2006. - 22 с.

[ред.] Резюме

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Київ, 2006.

В дисертаційній роботі запропоновано нові підходи отримання трансгенних рослин цукрового буряку за допомогою Agrobacterium rhizogenes та A. tumefaciens. В результаті серії проведених дослідів підібрано умови процесу трансформації, оптимальна система регенерації та придатна стратегія селекції трансформованих клітин цукрового буряку.

Показана можливість отримання в результаті трансформації A. rhizogenes трансгенних рослин цукрового буряку шляхом прямої регенерації без стадії «бородатих коренів». Отримані трансгенні рослини мають нормальний фенотип і містять лише Т-ДНК бінарного вектору.

Розроблено нову високоефективну та відтворювану методику генетичної трансформації цукрового буряку за допомогою A. tumefaciens шляхом вакуум-інфільтрації етиольованих проростків. Отримано трансгенні рослини цукрового буряку ліній запилювачів О-типу української селекції з використанням різних селективних маркерних генів, а саме генів стійкості до антибіотиків канаміцину і гігроміцину В та гербіциду фосфінотрицину.

Шляхом агробактеріальної трансформації цукрового буряку конструкцією, яка містить lox сайт, розташований між правою послідовністю, що обмежує Т-ДНК, та стартовим кодоном безпромоторного bar гену, були отримані трансгенні рослини, стійкі до фосфінотрицину як в умовах in vitro, так і ex vitro. Експериментально доведено, що в отриманих трансгенних рослинах цукрового буряку, які містять lox сайт перед послідовністю без промотору, яка кодує ген bar, відбувається транскрипція bar гену.

В результаті агробактеріальної трансформації отримано трансгенні рослини цукрового буряку, які містять функціональну Spm/dSpm систему транспозонів кукурудзи. Показано, що гетерологічна система мобільних елементів зберігає активність в геномі цукрового буряку.


[ред.] Ключові слова

цукровий буряк (Beta vulgaris L.), генетична трансформація, Agrobacterium rhizogenes, Agrobacterium tumefaciens, стійкість до гербіцидів, експресія трансгенів, Cre/lox система рекомбінації бактеріофагу Р1, Spm/dSpm система транспозонів кукурудзи.

[ред.] Повний текст

Повний текст в форматі pdf

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти
Іншими мовами