Сахно Л.О. (2003) Трансгеномні (Brassica napus+B.nigra) та трансгенні (Orychophragmus violaceus) рослини родини хрестоцвітих

Матеріал з ІКБГІ
Версія від 12:02, 25 січня 2015; Kateryna Lystvan (обговореннявнесок)

(різн.) ← Попередня версія • Поточна версія (різн.) • Новіша версія → (різн.)
Перейти до: навігація, пошук

Сахно Л.О. Трансгеномні (Brassica napus+B.nigra) та трансгенні (Orychophragmus violaceus) рослини родини хрестоцвітих.


Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія. – Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Київ, 2003.


Дисертаційна робота охоплює цикл експериментів по отриманню трансгенних і трансгеномних рослин у деяких представників родини хрестоцвітих. Об’єктами досліджень були промислові види Brassicaceae: ріпак Brassica napus і гірчиця чорна B.nigra, а також представник дикої флори - Orychophragmus violaceus. В результаті проведених дослідів підібрано умови культивування гіпокотильних протопластів ріпаку та мезофільних протопластів O.violaceus і регенерації з них рослин. Отримано соматичні гібриди між ріпаком і гірчицею чорною шляхом злиття при обробці ПЕГ-ом гіпокотильних протопластів ріпаку, оброблених йодацетамідом, і мезофільних протопластів B.nigra, опромінених гамма-променями. Регенеранти поєднують ядерні геноми обох батьківських форм (частково або повністю), і мають пластидний геном, характерний для ріпаку. Це доведено за допомогою морфологічного, цитогенетичного та біохімічного (аналіз множинних молекулярних форм ферментів амілази, естерази та аспартатамінотрансферази, аналіз хлДНК за допомогою рестриктних ендонуклеаз) аналізів. Вперше розроблено методику розмноження O.violaceus шляхом регенерування пагонів з експлантів черешку листа. В умовах тиску спектиноміцину за запропонованою методикою вперше отримано стабільні хлорофілдефектні рослини цього виду типу “albino”. Розроблена нами методика культивування протопластів O.violaceus була використана для отримання трансформованих рослин шляхом прямого переносу генів за допомогою обробки ПЕГ-ом в присутності плазмідної ДНК E.coli pIC401. Інтеграцію чужорідних генів (bar, gus, nptII, Spm транспозази) і явище транспозиції підтверджено за допомогою полімеразної ланцюгової реакції. Активність гетерологічної (Spm/dSpm кукурудзи) системи транспозонів в трансформованих рослинах O.violaceus показана за допомогою -глюкуронідазної (gus) проби.


Ключові слова: B.napus, B.nigra, Orychophragmus violaceus, протопласт, соматична гібридизація, генетична трансформація, хлорофілдефектність, транспозон, Spm/dSpm.


Повний текст

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти