Ситник К.С. (2004) Розробка модельної системи отримання транспластомних рослин на прикладі представників родини Пасльонових

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук

Ситник К.С. Розробка модельної системи отримання транспластомних рослин на прикладі представників родини Пасльонових: автореф. дис. к.б.н.:03.00.20 - К., 2004. - 18 с.

В дисертаційній роботі запропоновано та розроблено новий підхід для здійснення пластидної трансформації. Підхід полягає в створенні за допомогою соматичної гібридизації цибридних рослин з ядром рослини, яка має високу регенераційну здатність та пластидами рослини, що цікавить, але має низьку регенераційну та трансформаційну здатність; генетичній трансформації пластид та зворотньому їх перенесенні в клітини того ж виду, до якого належать пластиди або до іншого виду, ядро якого є сумісним з даним пластомом. На першому етапі роботи за допомогою методу обробки протопластів поліетиленгліколем векторною плазмідою з селективним геном aadA (аминоглікозид 3`- аденілінтрансфераза), оточеним гомологічними послідовностями хлДНК, виконали трансформацію хлДНК отриманих раніше цибридних рослин Nicotiana tabacum (+ Scopolia carniolica), Nicotiana tabacum (+ Physochlaine officinalis) та Nicotiana tabacum (+ Salpiglossis sinuata). Трансформовані рослини відбирали на селективному середовищі зі спектиноміцином. Другий етап полягав в перенесенні трансгенних пластид Salpiglossis sinuata з цибридної рослини до рослин Salpiglossis sinuata дикого типу. В наступній серії експериментів векторною конструкцією з селективним геном aadA та репортерним геном uidA (ген б-глюкуронідази) здійснили хлоропластну трансформацію рослин тютюну та перенесли трансгенні пластиди тютюну в рослини Lycium barbarum. Ключові слова: тютюн, пасльонові, цибрид, протопласт, пластидна трансформація, соматична гібридизація, ген аминоглікозид 3`- аденілінтрансферази, ген б-глюкуронідази.


Повний текст

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти