Вплив трансформації на накопичення біологічно активних сполук у «бородатих» коренях Bidens pilosa та Artemisia tilesii / Матвєєва Н.А., Дробот К.О. 2015

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук
Рис. Вміст білка (а), фруктозовмісних цукрів (б) та антиоксидантна активність (в) екстрактів з трансгенних коренів A. tilesii та B. pilosa: 1, 2 та 7, 8 – відповідно корені та листки A. tilesii та B. pilosa; 3–6 – трансгенні корені A. tilesii; 9–11 – трансгенні корені B. pilosa


Застосування методу генетичної трансформації дозволяє отримувати трансгенні рослини або культуру трансформованих коренів (так званих «бородатих» коренів), що синтезують невластиві для них сполуки, у тому числі, тваринного або мікробного походження, відповідно до перенесених генів. Поряд із цим, визначено, що перенесення до геному рослин трансгенів може бути причиною фенотипових, фізіологічних, біохімічних змін у трансгенних рослинах. Отже, генетичну трансформацію, вірогідно, слід визначати не тільки як спосіб перенесення генів, але і як спосіб та причину отримання рослин з незвичайними властивостями, які напряму не залежать від перенесених генів.

Хоча відомо, що холодостійка полярна рослина Artemisia tilesii Ledeb. (алеутський полин) сесквітерпенові лактони з анти малярійними властивостями, ці рослини практично не вивчені.

Bidens pilosa L. (череда волосиста) розповсюджена у тропічному та субтропічному регіонах. Ці рослини синтезують сполуки з протимікробною, противірусною, протидіабетичною, протипухлинною активністю та використовуються для лікування ряду захворювань.

Метою роботи було визначення впливу генетичної трансформації як стресового фактора на накопичення білка, фруктозовмісних цукрів та антиоксидантну активність у трансгенних коренях рослин Bidens pilosa та Artemisia tilesii.

Висновки

Досліджено особливості впливу генетичної трансформації на накопичення білка, поліфруктанів (ПФ) та рівень антиоксидантної активності (АОА) екстрактів з трансгенних коренів рослин B. рilosa та A. tilesii. Визначено, що у ряді випадків трансформація призводила до зменшення вмісту білка та ПФ. Однак можливим є і підвищення вмісту білку, ПФ та АОА, що виявлено у декількох ліній «бородатих» коренів обох досліджуваних видів рослин. Підвищення вмісту біологічно активних сполук може бути досить значним, зокрема, вміст білка у одній з ліній трансгенних коренів A. tilesii перевищував вміст у коренях контрольних рослин майже удвічі, а рівень АОА екстрактів з «бородатих» коренів B. рilosa був вищим за АОА екстрактів з контрольних коренів.

Джерела


Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти
Іншими мовами