До 60-річчя академіка НАН України директора ІКБГІ Юрія Юрійовича Глеби / Бібліотечна виставка

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук

В собі ми носим рай і пеклою.
В нас боряться добро і зло.
Бере початок із молекул
Емоцій наших джерело.

У ДНК - людська програма,
Для всіх клітин докладний штамп.
Чиєсь життя - пекельна драма,
Чиєсь - відкритий божий храм.

Надія - генотерапія.
Учений - генний інженер
Програму справити зуміє,
Усуне фатуму бар'єр.

Богдан МацелюхГлеба Юрій Юрійович — директор Інституту з 1990 pоку, доктор біологічних наук (1980), професор (1989), академік НАН України (1988), академік-секретар Відділення загальної біо­логії НАН України (1988-1998).

Народився 13 червня 1949 року. Закінчив Київський університет ім. Т. Шевченка в 1971 році.

Автор відкриття «Явище двобатьківської спадковості генних детермінант цитоплазми при парасексуальній гібридизації (злитті) соматичних клітин рос­лин», засновник фундаментальних досліджень з клітинної і генетичної інженерії рослин в Україні. Ним та під його керівництвом отримано пріоритетні ре­зультати з розробки методів соматичної гібридизації і генетичної трансформації, вивчення функціонування геному в отриманих рослин, пошуку фізіоло­гічно активних речовин у генетично модифікованих рослинах як бази для створення фармацевтичних препаратів, використання рослин для продукції ре­комбінантних білків-вакцин.

Юрій Юрійович є автором понад 300 наукових праць. Він підготував понад 20 кандидатів та 2 докторів наук. Нагороджений орденом СРСР «Знак Пошани». Лауреат премії ім. В.Я. Юр'єва НАН України, Державних премій СРСР та України, міжнародної премії Фонду Кьорбера, премії Гумбольдта тощо. Член закордонних академій і редколегій спеціалізованих журналів, державних і міжнародних комісій та комітетів.

Вибрані монографії

Ю.Ю. Глеба. Изолированные протопласты высших растений и конструирование растительной клетки Yu. Gleba, K. Sytnik. Protoplast Fusion. Genetic Engineering of Higher Plants Ю.Ю. Глеба. Слияние протопластов и генетическое конструирование высших растений Ю.Ю. Глеба, К.М. Сытник. Клеточная инженерия растений

З вибраними публікаціями ювілянта можна ознайомитися ось тут.

Про ювіляра

В. Гаман. Розмови з академіками К. Ситник, В. Галузинська. Ботанічні зошити або дванадцять подорожей у світ рослин К. Ситник, В. Галузинська. Ботанічні зошити або дванадцять подорожей у світ рослин. Зошит 8: Конструктор та клітини

Ю.Ю. Глеба: До 60-річчя з дня народження / Колектив ІКГБІ // Цитология и генетика. - 2009. - № 3. - С. 89-90.
60-річчя академіка Ю.Ю. Глеби // Вісник НАН України. - 2009. - № 6. - С. 66-67.

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти