Звіт наукової бібліотеки Інституту клітинної біології та генетичної інженерії Національної академії наук України за 2022 рік

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук

Наукова бібліотека Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України працювала протягом року, окрім періоду відпустки бібліотекаря у серпні та простою у вересні. З часу оголошення повномасштабної російсько-української загарбницької війни з 24 лютого по 1 травня працювали дистанційно. Надалі режим роботи був чотириденним на тиждень. Приміщення бібліотеки оминуло руйнувань, хоча у березні під час проведення активних військових дій у Києві побили вікна в Інституті. Плетіння сіток і волонтерська допомога Силам оборони були розрадою у ті пекельні часи.

Станом на кінець 2022 року у науковій бібліотеці було зареєстровано 64 користувачі. Сукупно читачі відвідали бібліотеку 104 рази. Їм було видано 199 примірників видань, з них іноземних – 51. Такий показники роботи бібліотеки як фізична відвідуваність і книговидача останнім часом щорічно зменшуються порівняно з попередніми роками. Разом з тим, користувачі досить активно знаходили мережеву сторінку бібліотеки на сайті Інституту. Впродовж року її відвідали 3 946 рази, а за весь час існування сторінки – 36 807 разів (в середньому 10,8 відвідувань на добу), що чітко свідчить про зацікавленість користувачів і перспективність розвитку цифрових послуг.

Поточне комплектування вітчизняних книжкових видань відбувалось в основному завдяки безкоштовним надходженням. Всього було отримано 27 примірників книг. З них від ДП «НВП "Видавництво "Наукова думка" НАН України» – 4 примірники, Інституту енциклопедичних досліджень НАН України – 1 примірник, видавництва «Академперіодика» – 1 примірник. В дар від молодшого наукового співробітника відділу біофізики і радіобіології Раїси Ковбасенко отримано 14 примірників, від старшого наукового співробітника відділу генетичної інженерії Катерини Листван – 6 примірників, а від директора Криворізького ботанічного саду НАН України доктора біологічних наук Коршикова І.І. – 1 примірник, за що ми всім їм красно дякуємо!

На передплату фахових періодичних видань кошти не виділялися із зрозумілих причин. Тим не менше, періодичні видання надходили завдяки обміну між установами НАН України. Так три примірники журналу «Цитологія і генетика», який видається ІКБГІ НАН України, обмінювалися на примірники: 1) журналу «Biopolymers and Cell» з науковою бібліотекою Інституту молекулярної біології та генетики НАН України; 2) журналу «Український ботанічний журнал» з бібліотекою Інститут ботаніки імені М.Г. Холодного НАН України та 3) журналу «Фізіологія рослин і генетика» Інституту фізіології рослин і генетики НАН України. З цього року журнали «Інтродукція рослин» Національного ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН України та журнал «Biotechnologia Acta» Інституту біохімії імені О.В. Палладіна до нас не надходили в зв’язку з переходом на електронний формат випуску. Варто також додати, що нами отримано в дар від Львівського національного університету імені Івана Франка один примірник журналу «Біологічні студії» за 2022 рік.

Окрім фонду нашої бібліотеки користувачі продовжували користуватися послугами міжбібліотечного абонементу (МБА). Так користувачам наукової бібліотеки ІКБГІ НАН України було видано 4 примірники друкованих документів із сховищ інших бібліотек, а абонементу з іншої установи – 1 примірник з наших фондів. Групове інформаційне інформування здійснювалось засобами електронної пошти та короткими повідомленнями через застосунок Viber. Впродовж усього року надавалась допомога співробітникам й аспірантам Інституту у класифікації рукописів наукових статей по таблицям УДК. Усього було систематизовано 5 статей і дисертацій.

У підзвітному році до зведеного електронного каталогу бібліотек НАН України, який виставлено на порталі Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського для доступу онлайн, було введено 203 бібліографічні записи. Станом на 1 січня 2023 року електронний каталог наукової бібліотеки Інституту налічував вже 2648 бібліографічних записів.

На сайт Інституту щорічно виставляємо бібліографічні списки наукових праць співробітників Інституту та нових надходжень друкованих видань до бібліотеки. Стараємося підтримувати в актуальному стані наукометричні профілі кожного науковця закладу й Інституту у базах даних Scopus і Web of Science. З 1 лютого 2022 року завдяки зусиллям завідувача наукової бібліотеки Інституту надано онлайн доступ до платформ Scopus і Web of Science за кошти держбюджету України згідно запиту МОН України. Провайдером доступу є Державна науково-технічна бібліотека України. Також оформлено ліцензію доступу до повнотекстових електронних ресурсів на платформі Research4Life.

В липні 2022 року було списано фізично зношені та морально застарілі дискети «Current Contents Agriculture, Biology & Environmental Sciences» у кількості 273 шт, які видавалися протягом 1995-2000 років. У кінці року було проведено повну інвентаризацію основних засобів, інвентаря та матеріальних цінностей наукової бібліотеки.

Для професійного розвитку та підвищення кваліфікації провідний бібліотекар Лідія Коваленко брала участь у наступних онлайн заходах, організованих провідними бібліотеками України та Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського:

  • семінар «Дистанційні бібліотечні послуги в умовах воєнного стану – важлива складова сучасного обслуговування користувачів»;
  • семінар «Бібліотека та російсько-українські інформаційні війни»;
  • лекція «Оцифроване зібрання Шевченкіани у фондах Британської бібліотеки»;
  • міжнародна наукова конференція «Бібліотека. Наука. Комунікація. Інноваційні трансформації ресурсів і послуг».

Підсумовуючи результати діяльності за 2022 рік видно, що період був критично складним, проте наукова бібліотека ІКБГІ НАН України не втратила сили духу та своєї функціональної активності, своєчасно виконувала всі запити користувачів як у фізичному так і в електронному форматах, доклала чималих зусиль для подальшого розвитку нових напрямків роботи та збереження багаторічних надбань.


Додаткові матеріали

Завантажити повний документ разом із додатками

Див. також

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти