Кучук М.В. (1998) Використання прийомів генетичної інженерії і клітинної біології для отримання нових форм у видів з родини бобових...

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук

Кучук М.В.ВИКОРИСТАННЯ ПРИЙОМІВ ГЕНЕТИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ І КЛІТИННОЇ БІОЛОГІЇ ДЛЯ ОТРИМАННЯ НОВИХ ФОРМ У ВИДІВ З РОДИНИ БОБОВИХ І ДЕЯКИХ ІНШИХ РОСЛИН.

Дисертація у вигляді рукопису на здобуття наукового ступеня доктора біологічних наук за спеціальностями 03.00.22 «Клітинна біологія», 03.00.15 «Генетика». Інститут клітинної біології та генетичної інженерії, Київ 1998.


Розроблено методику культивування протопластів і регенерації рослин у люцер-ни, конюшини, гороху і у Oenothera hookeri. Протопласти сої, люпину, голу-биного гороху при використанні розроблених методів культивування здатні до утворення клітинних колоній з високим ступенем ефективності. Отримано канаміцинстійкі рослини люцерни і клітинні лінії сої та гороху шляхом електро-порації протопластів. Запропоновано метод, що підвищує ефективність транс-формації у гороху та люцерни - «подвійна трансформація», що включає 1) отри-мання лінії рослин, які здатні до регенерації в культурі in vitro, за рахунок транс-формації мутантом «shooty» A. tumefaciens pGV2206; 2) - трансформація ліній, які здатні до регенерації, селективним геном. Таким шляхом було отримано регене-раційні лінії люцерни і гороху і далі трансгенні рослини гороху з Ds транспо-зоном кукурудзи та з геном стійкості до фосфінотрицину. Присутність генів в геномі рослин було доказано за допомогою методів полімеразної ланцюгової реакції, блот- гібридизації за Саузерном, NPT II аналізу, аналізу GUS активності, імуноферментного аналізу (ELISA). Міжвидові соматичні гібриди Medicago sativa +M.varia і M.borealis+ M.lupulina були отримані за допомогою асиметричної гіб-ридизації. Хромосомний аналіз та блот-гібридизація рибосомальної ДНК підт-вердили гібридну природу отриманих ліній. Було проведено гістологічний аналіз процесу регенерації у конюшини, гороху та цукрового буряка.

Ключові слова: бобові, цукровий буряк, Oenothera, протопласт, регенерація рослин, генетична трансформація, соматична гібридизація.

Повний текст

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти