Овчаренко О.О. (2005) Отримання міжтрибних соматичних гібридів родини Brassicaceae, що містять активну гетерологічну систему...

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук

Овчаренко О.О. ОТРИМАННЯ МІЖТРИБНИХ СОМАТИЧНИХ ГІБРИДІВ РОДИНИ BRASSICACEAE, ЩО МІСТЯТЬ АКТИВНУ ГЕТЕРОЛОГІЧНУ СИСТЕМУ ТРАНСПОЗОНІВ КУКУРУДЗИ SPM/DSPM

Дисертацiя на здобуття наукового ступеня кандидата бiологiчних наук за спецiальнiстю 03.00.20 – біотехнологія. - Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Київ, 2005.


У дисертаційній роботі запропоновано новий підхід для створення системи, придатної для дослідження міжгеномної транспозиції мобільних генетичних елементів рослин з використанням транспозону кукурудзи Spm/dSpm. Підхід полягає у створенні міжтрибних соматичних гібридів між модельним об’єктом для генетичних досліджень з сиквенованим геномом Arabidopsis thaliana L., що містить гетерологічну систему транспозонів Spm/dSpm, та рядом культурних (Brassica juncea (L.) Czern & Coss., B.napus L.) і дикорослих (Orychophragmus violaceus (L.) O.E. Schulz.) видів представників родини Brassicaceae, з подальшим вивченням активності Spm/dSpm. В ході роботи методом соматичної гібридизації були отримані міжтрибні гібриди у таких комбінаціях: B.napus + A.thaliana, B.juncea + A.thaliana, O.violaceus + A.thaliana, O.violaceus + (B.juncea + A.thaliana). З них три останні комбінації отримані вперше. У соматичних гібридах O.violaceus+(B.juncea+A.thaliana) виявлено можливість регенерації рослин при поєднанні чотирьох геномів: O.violaceus, A.thaliana та B.nigra і B.campestris, які складають геном B.juncea. Гібридне походження отриманих рослин було підтверджено за допомогою морфологічного аналізу, ПЛР-ПДРФ, RAPD та аналiзу множинних молекулярних форм ферментiв. У гібридах не відбувалося повної елімінації генетичного матеріалу арабідопсису, а трансгени стабільно підтримувалися. Було доведено, що при міжтрибній соматичній гібридизації селективний ген (bar), який транспозується за рахунок Spm-транспозази виду-донора, зберігався у гібридах, подібних за фенотипом до виду-реципієнта. Показано, що в усіх проаналізованих гібридних комбінаціях зберігався пластом лише одного з батьків, тоді як успадкування мітохондріону відбувалося випадковим чином. Вперше показано активність гетерологічної системи мобільних генетичних елементів кукурудзи Spm/dSpm у міжтрибних соматичних гібридах B.juncea+A.thaliana, B.napus+A.thaliana, O.violaceus+A.thaliana.


Ключові слова: міжтрибна соматична гібридизація, Brassicaceae, Arabidopsis thaliana, Brassica juncea, B.napus, Orychophragmus violaceus, гетерологічна система транспозонів Spm/dSpm.


Повний текст

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти