Публікація:Моргун Б.В. (2006) Експресія моноклональних антитіл, специфічних до дволанцюгової РНК, в трансгенних рослинах

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук

Моргун Б.В. (2006) Експресія моноклональних антитіл, специфічних до дволанцюгової РНК, в трансгенних рослинах // Нострифікація. Автореф. дис. канд. біол. наук. - Київ, 2006. - 8 с.

Роботу виконано під керівництвом Др. Ноемі Лукач в Інституті біології рослин Біологічного дослідницького центру Угорської академія наук і на Кафедрі фізіології та біохімії рослин Будапештського університету імені Корвінуса. Роботу представлено до захисту на Факультеті природничих наук Університету Сегеда, Угорщина.

Дисертація на підтвердження вченого ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.15 – генетика. - Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Київ, 2006.

Визначаючи науковий напрямок, важливо брати до уваги можливий фундаментальний і практичний потенціал експресії длРНК-специфічних антитіл у вищих рослинах. Ці білки могли б впливати на перебіг вірусних та/або рослинних метаболічних шляхів. Тому в даній роботі розглянуто і досягнуто наступне:

  • розроблено стратегії експресії правильно згорнутих длРНК-специфічних антитіл або фрагментів антитіл усередині цитоплазми та в інших внутрішньоклітинних компартментах в Nicotiana tabacum;
  • ідентифіковано структури антитіл, які можуть стійко експресуватися в цитоплазмі;
  • сконструйовано одноланцюгові фрагменти антитіл з повнорозмірних моноклональних антитіл, використовуючи техніку фагового дисплею;
  • досліджено фізіологічні ефекти длРНК-специфічних антитіл та фрагментів антитіл у трансгенних рослинах, в яких вони експресовані.

Повний текст в форматі pdf

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти