Вчена рада

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук


Постановою бюро Відділення загальної біології Президії НАН України від 29.04.2015 (протокол № 5, п. 2.1) склад вченої ради ІКБГІ НАН України затверджено у кількості 16-ти осіб.

Голова вченої ради

Кучук М.В., д.б.н., проф., член-кореспондент НАН України, директор ІКБГІ НАН України

Заступник голови вченої ради

Моргун Б.В., к.б.н., заступник директора з наукової роботи ІКБГІ НАН України

Секретар вченої ради

Белокурова В.Б., к.б.н., ст.н.с., вчений секретар ІКБГІ НАН України

Члени вченої ради

 • Глеба Ю.Ю., д.б.н., проф., академік НАН України, почесний директор ІКБГІ НАН України;

 • Гродзинський Д.М., д.б.н., проф., академік НАН України; зав. відділом біофізики і радіобіології;

 • Дмитрієв О.П., д.б.н., проф., член-кореспондент НАН України, головний науковий співробітник лабораторії імунітету рослин відділу біофізики і радіобіології;

 • Банникова М.О., к.б.н., заступник завідувача відділу молекулярної генетики;

 • Гуща М.І., к.б.н., старший науковий співробітник відділу біофізики і радіобіології;

 • Кравець О.П., д.б.н., ст.н.с., провідний науковий співробітник відділу біофізики і радіобіології;

 • Кутлахмедов Ю.О., д.б.н., проф., завідувач лабораторії радіоекологічної надійності біосистем відділу біофізики і радіобіології, голова профспілки працівників ІКБГІ НАН України;

 • Матвєєва Н.А., к.б.н., ст.н.с., завідувач лабораторії біології стійкості до стресів та біотехнології відділу генетичної інженерії;

 • Міхєєв О.М., д.б.н., ст.н.с., завідувач лабораторії радіаційної епігеноміки відділу біофізики і радіобіології;

 • Рашидов Н.М., д.б.н., ст.н.с., завідувач лабораторії біофізики сигнальних систем рослин відділу біофізики і радіобіології;

 • Сахно Л.О., д.б.н., старший науковий співробітник відділу генетичної інженерії;

 • Шелудько Ю.В., к.б.н., старший науковий співробітник відділу генетичної інженерії;

 • Шиліна Ю.В., к.б.н., ст.н.с., завідувач лабораторії імунітету рослин відділу біофізики і радіобіології.
Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти
Іншими мовами