Відділ біофізики і радіобіології

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Етапи наукової діяльності та основні досягнення відділу:

 • На основі ізотопних досліджень доведена компартментальна організація метаболізму і охарактеризовано швидкості оновлення основних метаболітів в рослинах.
 • Розроблена теорія надійності рослинних систем.
 • Вперше всебічно досліджено природну радіоактивність рослинності та грунтів України.
 • Досліджено механізми формування радіобіологічних реакцій рослин та встановлено шляхи відновлення при радіаційному ураженні на різних рівнях організації рослинних біосистем.
 • Досліджено радіобілогічні та радіоекологічні наслідки Чорнобильської катастрофи, розроблено ефективні засоби їх мінімізації.
 • Встановлено ряд важливих закономірностей впливу малих доз хронічного опромінення на фітоімунний потенціал, вірулентність та агресивність патогенних грибів.
 • Створена унікальна колекція Чорнобильських мутантів озимої пшениці, яка нараховує біля 2000 ліній.

Склад відділу

Відділ біофізики і радіобіології
Завідуючий — д.б.н. Кравець Олександра Петрівна
 • 28 співробітників
  • 5 д. б. н.
  • 10 к. б. н.
Лабораторія імунітету рослин
Завідуючий — к.б.н. ст.наук. співроб. Шиліна Ю.В.
 • 8 співробітників
Лабораторія радіоекологічної надійності біосистем
Завідуючий — д.б.н., професор Кутлахмедов Ю.О.
 • 4 співробітників
Лабораторія біофізики сигнальних систем рослин
Завідуючий — д.б.н., ст. наук. співроб. Рашидов Н.М.
 • 6 співробітників
Лабораторія радіаційної епігеноміки
Завідуючий — д.б.н., ст.наук.співроб. Міхєєв О.М.
 • 5 співробітника

Список співробітників відділу

Доробок

 • На основі ізотопних досліджень доведена компартментальна організація метаболізму і охарактеризовано швидкості оновлення основних метаболітів в рослинах.
 • Вперше всебічно досліджено природну радіоактивність рослинності та грунтів України.
 • Досліджено механізми формування радіобіологічних реакцій та встановлено шляхи відновлення при радіаційному ураженні на різних рівнях організації рослинних біосистем.
 • Проведено узагальнення та розроблено математичні моделі радіобіологічних реакцій на клітинному, тканинному, та органному рівні організації;
 • Досліджено радіобілогічні та радіоекологічні наслідки Чорнобильської катастрофи, розроблено ряд методів їх мінімізації та проведено оцінку їх ефективності;
 • Розроблено аналітичний метод оцінки і прогнозування дозових навантажень людини, обумовлених надходженням забруднених продуктів харчування;метод використовується у епідеміологічних дослідженнях наслідків Чорнобильської катастрофи;
 • Встановлено ряд важливих закономірностей впливу гострого і хронічного опромінення у малих дозах на виникнення геномної нестабільності рослин, впливу опромінення на фітоімунний потенціал, вірулентність та агресивність патогенних грибів.
 • Проводяться дослідження змін в «омік»- архітектурі рослинного організму під впливом біотичних та абіотичних стресових факторів;
 • Проводиться розробка підходів до біотехнологічного використання реакцій рослини на біотичний та абіотичний стрес


Впровадження в народне господарство

Вітадант 1000x.png Представлена фітокомпозиція, створена на основі порошку кісточок та екстрактів селенвмісних лікарських рослин з антиоксидантними властивостями при гострому та хронічному впливі іонізуючого випромінювання

Звіти

Звіт про науково-дослідну роботу "Впровадження технології отримання сполук з радіопротекторними властивостями, ефективних при хронічному опроміненні" (заключний)

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти