Банникова Марія Олександрівна

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук
Банникова Марія Олександрівна 2006.JPG


Заступник завідувача відділу молекулярної генетики
Старший науковий співробітник
Кандидат біологічних наук

Контакти

Телефон: +380 44 526-1467
E-mail: mbannikova(а)icbge.org.ua

Список наукових праць


Наукові інтереси

 • соматична гібридизація
 • нехромосомна спадковість
 • трансформація рослин
 • успадкування трансгенів


Закінчила у 1982 році Ленінградський державний університет за спеціальністю біолог-генетик.

Протягом 1982-1985 років навчалась в аспірантурі Ленінградського державного університету під керівництвом академіка РАН С.Г. Інге-Вечтомова.

У 1986 році Марія Олександрівна захистила кандидатську дисертацію на тему "Генетическое изучение цитодукции у дрожжей Saccharomyces cerevisiae" за спеціальністю 03.00.15 - генетика. Ця робота була присвячена вивченню ядерно-цитоплазматичних взаємовідносин у деяких штамів хлібопекарських дріжджів.

З 1985 року працювала молодшим науковим співробітником відділу цитофізіології та клітинної інженерії, з 1992 року - науковим співробітником цього ж відділу (з 2000 року перейменовано на відділ генетичної інженерії), з 2003 року – старшим науковим співробітником відділу генетичної інженерії. З 1992 по 2008 роки Марія Олександрівна була вченим секретарем відділу цитофізіології та клітинної інженерії, а з 2008 по 2010 роки – заступником завідувача відділу генетичної інженерії.

З 1985-1988 роки займається вивченням ядерно-цитоплазматичних взаємовідносин у вищих рослин. Нею були отримані соматичні гібриди та цибриди між представниками родини пасльонових (тютюн+атропа) і іншими вищими рослинами (тютюн+горох).

З 1991 р. займалась введенням в культуру, вивченням процесу регенерації і генетичної трансформації у цукрового буряка.

В 1995-1997 рр. була стипендіатом Президента України.

З 2011 року, будучи співзасновником новоствореного Відділу молекулярної генетики, обіймає посаду заступника завідувача цього Відділу. Окрім наукової роботи по генетичній трансформації пшениці їй вдається гармонійно поєднувати викладання спецкурсів слухачам вищих навчальних закладів з підготовкою молодої наукової зміни.

Марія Олександрівна брала участь у виконанні двох проектів в рамках МНТК "Биоген", була керівником проекту ДКНТ (програма "Біотехнологія"), а в останні роки приймала участь у роботі над наступними проектами:

 • «Розробка методів та одержання препаративних кількостей фармакологічно цінних білків людини шляхом їх гетерологічної експресії в рослинних системах»;
 • «Отримання трансгенних форм картоплі вітчизняної селекції зі стійкістю до колорадського жука" в рамках ДНТП "Біотехнологія рослин і біобезпека»;
 • «Одержання препаративних кількостей фармакологічно цінних білків людини шляхом їх транзієнтної експресії в рослинних системах» (2004-2006 рр.) в рамках комплексної програми наукових досліджень НАН України “Новітні медико-біологічні проблеми та навколишне середовище людини”;
 • «Отримання білків тваринного та мікробного походження шляхом транзієнтної експресії in planta» (2007-2009 рр.) в рамках комплексної програми наукових досліджень НАН України “Новітні медико-біологічні проблеми та оточуюче середовище людини”;
 • інноваційний проект «Розробка технології препаративного одержання фармацевтичних рекомбінантних білків в рослинах на прикладі соматотропіну людини» (2005 р.);
 • інноваційний проект “Впровадження методів оцінки вмісту генетично модифікованих компонентів в продуктах харчування, кормах і парфюмерно-косметичних виробах” (2005 р.);
 • інноваційний проект «Моніторинг селекційних зразків кукурудзи на наявність спонтанно занесених трансгенних подій, що зареєстровані в Європейському Союзі» (2010 р.).

Вибрані публікації

Бабийчук Е.А., Банникова М.А., Момот В.П., Череп Н.Н., Комарницкий И.К., Кушнир С.Г., Глеба Ю.Ю. Ядерно-цитоплазматическая несовместимость у цибридов с ядром Atropa belladonna и пластидами Nicotiana tabacum // Биополимеры и клетка.- 1990.- Т. 6, № 5, с. 91-98.

Kushnir S., Babiychuk E., Bannikova M., Momot V., Komarnitsky I., Cherep N., Gleba Y. Nucleo-cytoplasmic incompatibility in cybrid plants possessing an Atropa genome and Nicotiana plastome // Mol. Gen. Genet. – 1991.- v. 225, No. 2, р. 225-233.

Банникова М.А., Головко А.Э., Хведынич О.А., Кучук Н.В. Регенерация растений у сахарной свеклы (Beta vulgaris L.) в культуре in vitro. Гистологическое изучение процессов регенерации // Цитология и генетика.- 1995. - Т. 29, № 6, с. 14-22.

Головко А.Э., Погребняк Н.Я., Банникова М.А. Особенности культивирования in vitro и трансформации сахарной свеклы // Физиология и биохимия культ. растений.- 2002.- Т. 34, № 5.- с.394-405.

Sindarovska Y.R., Gerasymenko I.M., Sheludko Y.V., Komarnitskyy I.K., Bannikova M.A., Kuchuk N.V. Transgenic plants regenerated from hairy roots of Nicotiana benthamiana: a promising host for transient expression of foreign proteins // Цитология и генетика. – 2005.- T. 39, № 6, С. 9-14.

Шелудько Ю.В., Сіндаровська Я.Р., Герасименко І.М., Банникова М.О., Олевинська З.М., Співак М.Я., Кучук М.В. Agrobacterium-опосередкована транзієнтна експресія: перспективний підхід для масштабної продукції рекомбінантних білків у рослинах // Наука та інновації.- 2006.- № 6, с. 65-76.

Sheludko Y.V., Sindarovska Y.R., Gerasymenko I.M., Bannikova M.A., Kuchuk N.V. Comparison of several Nicotiana species as hosts for high-scale Agrobacterium-mediated transient expression // Biotechnology Bioengineering - 2007.- 96 (3) – P. 608-614.

Sindarovska Y.R., Sheludko Y.V., Bannikova M.A., Kuchuk N.V. Influence of phytohormones and suppressor of jasmonate-mediated stress reactions on transient expression in plants // Досягнення і проблеми генетики, селекції та біотехнології. Збірник наукових праць: Київ, Логос. – 2007. – т. 2, с. 613–617.

Sindarovska Y.R., Sheludko Y.V., Gerasymenko I.M., Bannikova M.A., Kuchuk N.V. Purification of recombinant GFP produced by Agrobacterium-mediated transient expression in Nicotiana excelsior // Цитология и генетика.- 2008.- T. 42, № 2, С. 16-20.

Lypova N.M., Sindarovska Y.R., Gerasymenko I.M., Sheludko Y.V., Bannikova M.A., Kuchuk N.V. Comparison on different systems for purification of recombinant proteins produced by transient expression in plants // Фактори експериментальної еволюції організмів: Зб. наук. пр. / Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова / К.: Логос, 2008. – Т. 5.– С. 482-486.

Блюм Я.Б., Банникова М.А., Карпов П.А., Комарницький І.К., Сорочинський Б.В., Кучук М.В. Впровадження методів оцінки наявності та вмісту генетично модифікованих компонентів у продуктах харчування, кормах і парфюмерно-косметичних виробах // Наука та інновації.- 2008.- № 2, с. 40-48.

Блюм Я.Б., Пірко Я.В., Созінов О.О., Ємець А.І., Корховий В.І., Карпов П.А., Шульга С.М., Новожилов О.В., Сорочинський Б. В., Кашеваров Г.П., Кучук М.В., Банникова М.О., Комарницький І.К., Шаховський А.М., Співак С.І. Якісний та кількісний аналіз чужинного генетичного матеріалу у рослинній сировині та продуктах харчування за допомогою методу полімеразної ланцюгової реакції // Методичні рекомендації. Київ, 2008.- С. 100.

Gerasimenko I.M., Lypova N.M., Sakhno L.A., Shcherbak N.L., Sindarovska Y.R., Bannikova M.A., Sheludko Y.V., Kuchuk N.V. Obtaining and analysis of tobacco, lettuce and rape plants transformed with human interferone alpha 2B gene // Фактори експериментальної еволюції організмів: Зб. наук. пр. / Укр. т-во генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова / К.: Логос, 2009. – Т. 7, С. 274-279.

Сахно Л.А., Остапчук А.Н., Клочко В.И., Банникова М.А., Кучук Н.В. Изменения в составе жирных кислот у трансформированных растений рапса, экспрессирующих ген cyp11A1 цитохрома Р450SCC животного происхождения // Фактори експериментальної еволюції організмів. – Збірник наукових праць, за ред. Кунаха В.А. – Київ: Логос. – 2010. – Т. 9, С. 327-331.

Матвеева Н.А., Василенко М.Ю., Шаховский А.М., Банникова М.А., Кваско О.Ю., Кучук Н.В. Эффективная агробактериальная трансформация растений цикория (Cichorium intybus L.) вектором с геном туберкулезного антигена ЕSAT6 // Цитология и генетика. - 2011. - Т. 45, № 1, С. 11-17.

Пат. 77768 Україна, МПК C12N 15/31; C12N 15/32; C12N 15/82; C12Q 1/68; C12Р 19/34. Спосіб детекції трансформаційної події кукурудзи NK603 в генетично модифікованій рослині методом мультиплексної полімеразної ланцюгової реакції / Моргун Б.В., Федоренко Т.В., Марковський О.В., Банникова М.О.; заявник та патентовласник Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАНУ. – № u2012 10121; заявл. 23.08.2012; опубл. 25.02.2013, Бюл. №4.

Пат. 77769 Україна, МПК C12N 15/31; C12N 15/32; C12N 15/82; C12Q 1/68; C12Р 19/34. Спосіб детекції трансформаційної події кукурудзи MON810 в генетично модифікованій рослині методом мультиплексної полімеразної ланцюгової реакції / Моргун Б.В., Федоренко Т.В., Марковський О.В., Банникова М.О.; заявник та патентовласник Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАНУ. – № u2012 10122; заявл. 23.08.2012; опубл. 25.02.2013, Бюл. №4.

Марковський О.В., Банникова М.О., Михальченко М.В., Моргун Б.В. Мультиплексна полімеразна ланцюгова реакція як метод виявлення cry генів у трансгенній кукурудзі // «Фактори експериментальної еволюції організмів».- Збірник наукових праць, за ред. Кунаха В.А. – Київ: Логос.- 2013.- т.12.- с. 276-280.

Марковський О.В., Банникова М.О., Борисова В.В., Федоренко Т.В., Моргун Б.В. Виявлення генів, які детермінують якісні характеристики зерна та стійкість до стресових факторів у кукурудзи // Наука та інновації.- 2014.- Т. 10, № 1, С. 43-55.

Тараненко А.М., Банникова М.О., Моргун Б.В. Сортозалежні ростові показники та регенераційна здатність різних експлантів капусти (Brassica oleracea L.) в культурі in vitro // Фактори експериментальної еволюції організмів.– Збірник наукових праць, за ред. Кунаха В.А. - T. 15 – Київ: Логос. – 2014. – с. 141–143.


Цитування в наукометричних базах даних

Електронному каталозі наукової періодики України в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського >>>

Представлено на сайті Google Scholar >>>

Обраховано неприбутковою міжнародною організацією ORCID >>>

Статистика, представлена компанією Scopus >>>

Наукові праці на сайті Web of Science (Clarivate) >>>

Представлено на сайті ResearchGate >>>

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти
Іншими мовами