Берестяна Анастасія Миколаївна

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук
БерестянаАМ2016.JPG

Молодший науковий співробітник
Кандидат біологічних наук

Наукові інтереси

Епігенетичні та молекулярно-біологічні зміни в ДНК, старіння монокарпічних рослин, вплив опромінення на онтогенез рослин.

Основні публікації

 • Берестяна А.М., Гродзинський Д.М. Динаміка розпаду антоціанів у старіючих пелюстках Ipomoea purpurea, що піддалися УФ-опроміненню // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія Біологія. – 2010. – № 28. – С. 144-146.
 • Берестяна А.М., Гродзинський Д.М. Роль мутагенних факторів в процесі старіння живих організмів // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Біологія. – 2011. – №30. – С. 118-127.
 • Берестяна А.М., Кріпка Г.В., Гродзинський Д.М. Вікові зміни метилування ДНК сім'ядольних листків Linum usitatissimum за умови УФ-В опромінення // Доповіді національної академії наук. – 2011. – №7. – С. 143-147.
 • Берестяная А.Н., Гродзинский Д.М. Возрастная динамика антоцианов в лепестках Ipomoea purpurea, подвергшихся УФ-облучению, как критерий деградационных процессов в клетке // Физиология и биохимия культурных растений. – 2011. – 43, №2. – С. 179-183.
 • Берестяная А.Н. Динамика концентрации хлорофилла в онтогенезе семядольных листьев Linum usitatissimum, подвергшихся УФ-В облучению // Доповіді національної академії наук. – 2012. – №12. – С. 137-141.
 • Берестяная А.Н., Гродзинский Д.М. Роль теломер в процессе клеточного старения // Науковий вісник Ужгородського університету Серія Біологія. – 2012. – 33. – С. 5-16.
 • Берестяная А.Н. Влияние острого рентгеновского облучения на эпигеном в ходе онтогенеза Linum usitatissimum // Доповіді Національної академії наук. – 2013. – №9. – С. 157-163.
 • Берестяная А.Н. Изменение статуса метилирования ДНК в процессах радиационно-индуцированного старения // Природничі та медичні науки: актуальні проблеми та перспективи розвитку. – 2013. – №2. – С. 19-25.
 • Берестяна А.М. Особливості природного та радіаційно-індукованного старіння монокарпічних рослин // Науковий вісник Ужгородського університету. – 2013. – №34. – С. 11-21.
 • Берестяная А.Н. Метилирование как важнейший механизм эпигенетической регуляции у эукариот // Успехи современной биологии. – 2014. – 134, №4. – С. 363-376.
 • Берестяная А.Н. Анализ методов оценки метилирования остатков цитозина на примере ДНК монокарпического растения Linum usitatissimum // Доповіді Національної академії наук. – 2014. – №6. – С. 133-139.
 • Берестяна А.М. Динаміка хлорофілу в процесі старіння сім’ядольних листків Linum usitatissimum, опроміненого рентгенівською радіацією // Доповіді Національної академії наук. – 2014. – №11. – С. 146-155.
 • Берестяна А.М. Динаміка антоціанів в процесі старіння квітів Ipomea purpurea опромінених УФ-В радіацією // Scientific Journal «ScienceRise». – 2014. – №3. – 3. – С. 22-27.
 • Берестяна А.М. Зміни рибонуклеазної активності опромінених УФ-В та рентгенівською радіацією сім’ядольних листків Linum usitatissimum у процесі старіння // Доповіді Національної академії наук. – 2014. – №12. – С. 142-151.
 • Берестяна А.М. Зміни метилування транскрибованої та сателітної ділянок геному в ході старіння сім’ядольних листків Linum usitatissimum, опроміненого рентгенівською радіацією // Доповіді Національної академії наук. – 2015. – №1. – С.138-145.
 • Берестяная А. Эпигеном: параллельная реальность внутри клетки // Сайт Биомолекула.ру. – 2016. >>>
 • Кравець, О.П., Соколова, Д.О., Берестяна, А.М., та ін. Ваємозв`язок екологічної пластичності елітних сортів озимої пшениці та поліморфізму профілів метилування ДНК в межах сорту // Nauka innov. – 2016. – № 12. – 2. – С. 57-67.

Цитування в наукометричних базах даних

Електронному каталозі наукової періодики України в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського >>>

Представлено на сайті Google Scholar >>>

Обраховано неприбутковою міжнародною організацією ORCID >>>

Статистика, представлена компанією Scopus >>>

Наукові праці на сайті PubMed >>>

Представлено на сайті ResearchGate >>>

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти
Іншими мовами