Категорія:Бавол АВ Публікації

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук

Бавол Андрій Васильович

Вибрані наукові праці останніх років

 • Бавол А.В., Дубровна О.В., Моргун Б.В. Отримання та аналіз методом IRAP ПЛР трансгенних клітинних ліній м’якої пшениці // Biotechnologia acta.-2013.- V.6, N. 6.- P. 113-119.
 • Бавол А.В., Зінченко М.О., Дубровна О.В. Молекулярно–генетичний поліморфізм клітинних ліній пшениці, стійких до метаболітів збудника офіобольозу, за дії осмотичного стресу // Цитология и генетика -2014.- Т. 48, № 1. - С. 60-66.
 • Бавол А.В., Дубровна О.В., Моргун Б.В. Ідентифікація генів Dreb1 у рослин-регенерантів м’якої пшениці, отриманих із стійких до модельованого водного дефіциту калюсних ліній // Физиология растений и генетика.- 2014.- Т. 46, №2.- С. 136-142.
 • Гончарук О.М., Бавол А.В., Дубровна О.В. Морфогенез в культурі апікальних меристем пагонів високопродуктивних сортів озимої пшениці // Физиология растений и генетика.- 2014.- Т. 46, № 3.- С. 245-251.
 • Бавол А.В., Дубровна О.В., Гончарук О.М., Воронова С.С. Agrobacterium-опосередкована трансформація м’якої пшениці з використанням калюсних культур // Фактори експериментальної еволюції організмів: Зб. наук. праць. - Київ: Логос. - 2014. - Т. 15- С. 16-19.
 • Горбатюк І.Р., Бавол А.В., Моргун Б.В. Агробактеріальна трансформація in planta озимого сорту пшениці Подолянка та ярої лінії іноземної селекції Bobwhite // Фактори експериментальної еволюції організмів: Зб. наук. праць. - Київ: Логос. - 2014. - Т. 15- С. 35-39.
 • Горбатюк І.Р., Бавол А.В., Моргун Б. В. Агробактеріальна трансформація апікальних меристем пшениці сорту Зимоярка // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції молодих учених “Проблеми та перспективи досліджень рослинного світу”, м. Ялта, 13-16 травня 2014 року.- С. 42
 • Zinchenko M.O., Bavol A.V., Dubrovna O.V. Molecular–genetic polymorphism of wheat cellular lines and regenerated plants at the cell selection for resistance to water deficit // The Biology of Plant Cells in vitro and Biotechnology. 10th International Conference. Kazan, October 14-18, 2013. / Biological Sciences Department of the Russian Academy of Sciences, Kazan Scientific Center of Russian Academy of Sciences [et al.]. Kazan, 2013.- P. 36-40.
 • Goncharuk O.M., Bavol A.V., Dubrovnaya O.V. Agrobacterium-mediated transformation of the apical meristem of wheat seedlings // The Biology of Plant Cells in vitro and Biotechnology. 10th International Conference. Kazan, October 14-18, 2013./ Biological Sciences Department of the Russian Academy of Sciences, Kazan Scientific Center of Russian Academy of Sciences [et al.]. Kazan, 2013.- P. 432-437.
 • Зинченко М.А., Дубровная О.В., Бавол А.В. Клеточная селекция мягкой пшеницы на устойчивость к комплексу стрессовых факторов и анализ полученных форм // Известия Самарского научного центра Российской академии наук, 2013.- Т15. № 3 -С. 1610-1614.
 • Зінченко М.О., Бавол А.В., Дубровна О.В. Геномна мінливість клітинних ліній пшениці, стійких до метаболітів збудника офіобольозу, за дії осмотичного стресу та регенерантів з них // Фактори експериментальної еволюції організмів: Зб. наук. праць. - Київ: Логос. - 2013. - Т. 12 — С. 236-240.
 • Гончарук О.М., Бавол А.В., Моргун Б.В., Дубровна О.В. Agrobacterium-опосередкована трансформація м’якої пшениці шляхом інокуляції базальної частини пагона // Фактори експериментальної еволюції організмів: Зб. наук. праць. - Київ: Логос. - 2013. - Т. 12 — С. 203-207.
 • Бавол А.В., Дубровная О.В. Молекулярно-генетический анализ трансгенных клеточных линий мягкой пшеницы с использованием IRAP ПЦР // Известия Самарского научного центра Российской академии наук, 2013.- Т. 15. № 3 -С. 1555-1558.

Патенти, впровадження

 • Патент на корисну модель № 81752 (2013) А01Н4/00. Спосіб підвищення регенераційної здатності калюсних культур м’якої пшениці, стійких до метаболітів Gaeumannomyces graminis var. tritici та водного дефіциту/Дубровна О. В., Бавол А. В., Зінченко М.О.; заявник і патентовласник Інститут фізіології рослин і генетики НАН України. опубл. 10.07.2013, Бюл. №13.
Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти