Книги подаровані Й.Й. Сікурою бібліотеці Інституту в 2013 році

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук


 1. Szikura, Jozsef. A nouenyhonositas jelentosege a multtban, napjainkban es a jouoben / J. J. Szikura. - Budapest : A Magyar Tudomanyos Akademia, 2001. - 65 с. : ил. - (Szekfoglalok a Magyar Tudomanyos Akademian). (Шифр -854665)

 2. Сикура, Иосиф Иосифович. Genus Allium L. — Род Лук Alliaceae (Liliaceae, Amaryllidaceae) / И. И. Сикура, Е. Н. Шиша; НАН Украины, Институт клеточной биологии и генетической инженерии, Институт пищевой биотехнологии и геномики. - К. : Знания Украины, 2010. - 287 с. - Библиогр.: с. 279-281. - Указ. лат назв. видов: с. 282-287.

 3. Сікура, Йосип Йосипович. Genus Eremurus Bieb. (Liliaceae) — Рід Еремур (лілійні) : наук. вид. / Й. Й. Сікура ; відп. ред. Є. М. Кондратюк; НАН України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії. - 2-е вид., перероб. і доп. - К. : Знання України, 2006. - 88 с. - Бібліогр.: с. 81-85.

 4. Сикура, Иосиф Иосифович. Genus Iris L. (Iridaceae) — Род Касатик, Ирис (Касатиковые) : науч. изд. / И. И. Сикура, Е. Н. Шиша; отв. ред. Я. Б. Блюм; НАН Украины, Институт клеточной биологии и генетической инженерии, Институт пищевой биотехнологии и геномики. - К. : Знания Украины, 2010. - 196 с. : фото. - Библиогр.: с. 188-189. - Указ. лат. назв. видов: с. 190-195.

 5. Сикура, Иосиф Иосифович. Tulpa L. (Liliuaceae) — тюльпан : науч. изд. / И. И. Сикура, А. И. Сикура, Е. Н. Шиша ; отв. ред. В. И. Чопик ; НАН Украины, Институт клеточной биологии и генетической инженерии, Институт пищевой биотехнологии и геномики, Киевский национальный университет им. Т. Шевченка. - К. : Знания Украины, 2009. - 100 с. : ил. - Библиогр.: с. 93-94.

 6. Сікура, Йосип Йосипович. Декоративні еремури та їх культура на Україні / Й. Й. Сікура, відп. ред. Є. М.Кондратюк ; АН Української ССР, Центральний республиканський ботанічний сад. - К : Наукова думка, 1971. - 96 с. : фото. - Бібліогр.: с. 84-88.

 7. Сикура, Иосиф Иосифович. Декоративные растения природных флор : науч. изд. / И. И. Сикура, Е. Н. Шиша, А. В. Капустян ; отв. ред. В. И. Чопик ; НАН Украины, Институт клеточной биологии и генетической инженерии, Институт пищевой биотехнологии и геномики, МОН Украины, Ботанический сад им. А. В. Фомина. - К. : Знания Украины, 2009. - 207 с. - Библиогр.: с. 198-200. - Указ. науч. назв. видов: с. 201-207.

 8. Сікура, Йосип Йосипович. Морфологія плодів та насіння квіткових рослин світової флори : наук. вид. Кн. 1 / Й. Й. Сікура, А. Й. Сікура, В. В. Капуспян; НАН України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії, МОН РМУ, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Ботанічний сад ім. О. В. Фоміна. - К. : Фітоцентр, 2005. - 124 с. : рис. - Бібліогр. в кінці ст.

 9. Сікура, Йосип Йосипович. Морфологія плодів та насіння квіткових рослин світової флори : наук. вид. Кн. 2 / Й. Й. Сікура, А. Й. Сікура, В. В. Капуспян; НАН України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії, МОН РМУ, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Ботанічний сад ім. О. В. Фоміна. - К. : Знання України, 2006. - 103 с. : рис. - Бібліогр.: с. 87-88.

 10. Сікура, Йосип Йосипович. Морфологія плодів та насіння квіткових рослин світової флори (бобові) : наук. вид. Кн. 3 / Й. Й. Сікура, А. Й. Сікура, В. В. Капустян, О. М. Шиша; НАН України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії, МОН РМУ, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Ботанічний сад ім. О. В. Фоміна. - К. : Знання України, 2009. - 72 с. - Бібліогр.: с. 68.

 11. Сікура, Йосип Йосипович. Морфологія плодів та насіння квіткових рослин світової флори : наук. вид. Кн. 4 / Й. Й. Сікура, А. Й. Сікура, В. В. Капустян; НАН України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії, МОН РМУ, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Ботанічний сад ім. О. В. Фоміна. - К. : Знання України, 2008. - 79 с. - Бібліогр.: с. 74.

 12. Сікура, Йосип Йосипович. Морфологія плодів та насіння квіткових рослин світової флори : наук. вид. Кн. 5 / Й. Й. Сікура, А. Й. Сікура, В. В. Капустян, О. М. Шиша; НАН України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії, МОН РМУ, Київський національний університет ім. Т. Шевченка, Ботанічний сад ім. О. В. Фоміна. - К. : Знання України, 2009. - 68 с. - Бібліогр.: с. 63.

 13. Сикура, Иосиф Иосифович. Морфология плодов и семян цветковых растений мировой флоры : науч. изд. Кн. 6 / И. И. Сикура, В. В. Капустян, А. И. Сикура; НАН Украины, Институт клеточной биологии и генетической инженерии; МОН РМУ, Ботанический сад им. Фомина. - К. : Знания Украины, 2010. - 115 с. - Библиогр. : с. 107-108. - Указ. лат. назв.: с. 109-114.

 14. Сикура, Иосиф Иосифович. Переселение растений природной флоры Средней Азии на Украину (итоги интродукции) : монограф. / И. И. Сикура ; под ред. Н. И. Рубцова ; Академия наук Украинской ССР, Центральный республиканский ботанический сад. - К : Наукова думка, 1982. - 207 с.

 15. Сикура, Иосиф Иосифович. Род Juno Tratt. (Iridaceae) = Род Юнона (Касатиковые) : науч. изд. / И. И. Сикура, А. И. Сикура ; НАН Украины, Институт клеточной биологии и генетической инженерии, МОН Украины, Киевский национальный университет им. Т. Шевченко. - К. : Знания Украины, 2006. - 115 с. - Библиогр.: с. 112-114.


Найповніший перелік фондів представлено в ЕЛЕКТРОННОМУ КАТАЛОЗІ БІБЛІОТЕКИ.

Запрошуємо скористатися!


Див. також

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти