Конференція "Інноваційні Розробки Молоді в Сучасному Овочівництві" / 2019

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук

Міжнародна науково-практична конференція молодих учених «Інноваційні Розробки Молоді в Сучасному Овочівництві»

3 жовтня, 2019
Селекційне

Зміст

Напрямки:

  • Селекція, генетичні ресурси та насінництво овочевих культур.
  • Біотехнологія, клітинна селекція і генна інженерія овочевих культур.
  • Сучасні високоефективні техно-логії вирощування овочевих культур і засоби механізації для овочівництва відкритого та захищеного ґрунту.
  • Організаційно-економічні про-блеми інноваційного шляху розвитку овочівництва.

Робочі мови

  • українська
  • англійська

Умови участі у конференції

для участі у конференції просимо надсилати до 25 вересня 2019 року на електронну адресу:

mozgovskaja88@gmail.com
  • заявку на участь у конференції;
  • матеріали доповіді, оформлені від-повідно до вимог.

Матеріали конференції будуть розмі-щені на офіційному сайті Інституту овочі-вництва і баштанництва НААН http://ovoch.com та опубліковані у збір-нику тез доповідей безкоштовно.

Всім бажаючим примірник збірника буде надіслано за вказаною адресою про-тягом місяця після проведення заходу. Вартість збірника 150 грн.

Додаткова інформаціяОсобисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти