Конференція "Теорія та практика сучасної морфології" / 2016

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук

Науково-практична конференція з міжнародною участю «Теорія та практика сучасної морфології» присвячена 100-річчю Дніпропетровської (Катеринославської) школи морфологі

5-7 жовтня 2016 року
м. Дніпро, Україна

Зміст

Програмні напрями конференції:

 • Фундаментальні питання нормальної анатомії та гістології
 • Морфологічний аналіз патологічних процесів
 • Ембріологія та клітинна біологія в нормі та при патології
 • Сучасні морфологічні методи дослідження в експерименті та клініці
 • Морфологічні дослідження у фармакології та клінічній медицині
 • Історія розвитку вітчизняної та світової морфології
 • Оптимізація навчальної діяльності кафедр морфологічного профілю
 • Нові морфологічні методи і наукові технології

Офіційні мови конференції

 • українська,
 • російська,
 • англійська.

Форми участі у конференції:

 • усна доповідь;
 • стендова доповідь;
 • участь у пленарних, секційних засіданнях та обговореннях;
 • заочна (публікація статті або тез).

До публікації приймаються статті або тези доповідей.

Статті

Статті публікуються в журналі «Морфологія», який входить до переліку наукових фахових видань, рекомендованих для оприлюдення результатів дисертаційних робіт у галузі «медичні науки» (Наказ МОН України від 10.10.2013 р. № 1411) та належить до індексованих наукометричних видань України (поточний імпакт-фактор 0,152).

Вимоги до оформлення статей

розташовані на сайті журналу «Морфологія» за адресою: http://www.morphology.dp.ua/_pub/MORPHOLOGY/pravyla-ukr.pdf


Тези доповідей

Тези доповідей публікуються у збірнику наукових праць конференції, а також розміщуються на веб-сторінці конференції «Теорія та практика сучасної морфології».

Вимоги до оформлення тез:

 • Обсяг тез – від 1 до 3 сторінок.
 • Текст друкується через 1,5 інтервали, розмір шрифту 14 Times New Roman у редакторі Microsoft Word, без переносів.
 • Відступ абзацу – 10 мм. Береги з усіх боків – по 20 мм.

Структура тез:

 • Назва (без використання абревіатур)
 • Автор(и): ініціали, прізвище
 • Повна офіційна назва установи
 • Місто, країна
 • Текст
 • Тези можуть містити діаграми, графіки та таблиці, побудовані внутрішніми засобами редактора MS Word.
 • У тексті бажано додержуватись загально прийнятої послідовності викладення: **обґрунтування актуальності,
  • мета;
  • матеріали та методи;
  • результати та їх обговорення;
  • підсумок або висновки;
  • список літератури (за необхідності).
 • Літературні посилання в тексті тез здійснюються наведенням у круглих дужках прізвища (прізвищ) та ініціалів одного або двох авторів і наступного за ними року публікації (наприклад: Іванов І.І., 2006).


За бажанням учасника повна версія доповіді розміщується на веб-сторінці конференції (у pdf- або ppt-форматах).

Учасники конференції отримують: програму, збірник наукових праць конференції, друкований примірник журналу «Морфологія» (том 10, № 3, 2016). За умов заочної участі матеріали конференції надсилаються автору після її завершення.

Майстер-класи

У рамках конференції передбачено проведення майстер-класів для молодих науковців з проведення досліджень за напрямками:

 • трансмісійна електронна мікроскопія;
 • імуногістохімія;
 • тривимірне комп’ютерне моделювання.

Інформація для учасників

Для участі у конференції необхідно до 10 вересня 2016 р. надіслати на e-mail оргкомітету:

 1. електронну версію тексту статті або тез;
 2. інформацію про учасника (ПІБ, установа, посада, науковий ступінь, вчене звання, адреса електронної пошти, контактний телефон, форма участі в конференції);
 3. скановану копію квитанції про сплату коштів за публікацію з розрахунку 70 грн. за 1 сторінку статті або тез.

Адреса для надсилання матеріалів статей і тез:

conf051016@gmail.com

Сплата коштів:

картка Приватбанка
по номеру 5168 7572 6943 3704 
з приміткою «Конференція-100».

Адреса оргкомітету:

49044, м. Дніпропетровськ,
вул. В. Вернадського 
(Дзержинського), 9,
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»,
проф. Твердохлібу І.В.

Відповідальні особи:

 • Професор Шпонька Ігор Станіславович
  • (+38-050-511-76-33);
  • e-mail: igor.shponka@gmail.com
 • Професор Твердохліб Ігор Володимирович
  • (+38-097-458-42-84);
  • e-mail: ivt-08@mail.ru


Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти