Конференція «Сучасні напрями селекційного удосконалення пшениці» / 2016

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук

Міжнародна науково-практична конференція „Сучасні напрями селекційного удосконалення пшениці”

1-3 червня 2016 року
м. Одеса

Зміст

Напрямки:

 • селекційні та фізіолого-генетичні аспекти досліджень на підвищення продуктивного потенціалу пшениці;
 • розвиток селекційних технологій з використанням біотехнологічних і молекулярно-генетичних методів;
 • удосконалення генотипів пшениці за стійкістю до абіотичних та біотичних стресових факторів у зв’язку з глобальними змінами клімату;
 • селекційне поліпшення технологічних і харчових якостей зерна пшениці.

Робочі мови конференції

 • українська,
 • англійська,
 • російська.

Тези та статті

Бажаючих взяти участь у роботі конференції просимо до 30 березня надіслати в інститут (оргкомітету конференції) заявку, в якій вказати:

 • прізвище, ім’я, по батькові учасника;
 • посаду,
 • науковий ступінь;
 • країну,
 • назву установи;
 • назву доповіді та її коротку анотацію;
 • контакти
  • поштову адресу,
  • телефон,
  • е-mail,
  • факс.

До початку роботи конференції планується видати тези, а за результатами конференції − збірник статей, відібраних оргкомітетом.

Вимоги до оформлення тез:

 • Тези мають містити короткий виклад досліджень та основні висновки. Обсяг – 1-1,5 друковані сторінки формату А 4.
 • Форма подання: шрифт Arial; кегль 11, інтервал 1,5; поля − верхнє та нижнє – 3,7 см, ліве – 5,2 см, праве – 2,0 см.
 • Елементи оформлення (за порядком):
  • УДК (великими літерами);
  • 1 інтервал;
  • ім’я, по батькові, прізвище автора (ів) (великими літерами);
  • назва установи;
  • 1 інтервал;
  • назва тез (великими жирними літерами);
  • 1 інтервал;
  • текст тез.
 • Текст подається електронною поштою, а також у двох друкованих примірниках з підписом автора (ів). Тези будуть надруковані в авторській редакції.

Вимоги до оформлення статей:

 • Обов’язкові елементи:
  • постановка проблеми, стан її вивчення;
  • мета публікації;
  • викладення основного матеріалу дослідження з обгрунтуванням отриманих результатів;
  • висновки та перспективи подальших розробок.
 • Форма подання: шрифт Arial; кегль 11, інтервал 1,5; поля − верхнє та нижнє – 3,7 см, ліве – 5,2 см, праве – 2,0 см. Обсяг тексту – 6-15 друкованих сторінок формату А 4.
 • Елементи оформлення (за порядком):
  • 4 інтервали;
  • УДК (великими літерами);
  • 1 інтервал;
  • ім’я, по батькові, прізвище автора (ів) (великими літерами);
  • назва установи;
  • 1 інтервал;
  • назва статті (великими жирними літерами);
  • 1 інтервал;
  • анотація (малими літерами, курсивом);
  • 1 інтервал;
  • ключові слова;
  • 1 інтервал;
  • текст статті;
  • 2 інтервали;
  • список літератури в порядку цитування (посилання на використане літературне джерело подавати в тексті у квадратних дужках).
 • Таблиці та рисунки мають бути вмонтовані в текст. Таблицю або рисунок розташовують одразу після посилання на них у тексті. Підписи до рисунків друкуються під ними. Підписи до таблиць − над ними.
 • До матеріалів додаються
  • анотації
   • українською,
   • англійською,
   • російською
  • та довідка про автора (ів) із зазначенням
   • імені, по батькові, прізвища повністю,
   • телефону, факсу та електронної пошти.
 • Текст статті подається електронною поштою, а також у двох друкованих примірниках з підписом автора (ів). Матеріали, які не відповідатимуть цим вимогам, прийматися не будуть.

Контакти

телефони: (048) 789-54-01, 789-54-27, 789-54-14.
E-mail: sgi-uaan@ukr.net
Поштова адреса: 
65036, м. Одеса, Овідіопольська дорога, 3,
Селекційно-генетичний інститут,
Оргкомітету конференції.

Додаткова інформація

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти