Конференція «Фактори експериментальної еволюції організмів» / 2016

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук

XI Міжнародна наукова конференція «Фактори експериментальної еволюції організмів»

12–16 вересня 2016 р.
м. Одеса

Українське товариство генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавилова запрошує Вас взяти участь у роботі XI Міжнародної наукової конференції «Фактори експериментальної еволюції організмів», присвяченої 150-річчю від дня народження лауреата Нобелівської премії Томаса Ханта Моргана та 115-річчю від дня народження академіка АН УРСР М.М. Гришка, а також асоційованого з конференцією VI з’їзду Всеукраїнської асоціації біологів рослин, що відбудуться 12–16 вересня 2016 р. у м. Одеса на базі Одеського національного університету імені І.І. Мечникова, Україна.

Зміст

Напрямки

 • Еволюція геномів у природі та експерименті
 • Молекулярна генетика та геноміка рослин
 • Молекулярні та клітинні біотехнології
 • Біоінформатика та білкова інженерія
 • Прикладна генетика і селекція
 • Аналіз та оцінка генетичних ресурсів
 • Генетика людини та медична генетика
 • Історія біології та еволюційної теорії

Робочі мови:

 • українська,
 • російська,
 • англійська.

Збірник матеріалів та оплата публікації статті

За матеріалами конференції до початку її роботи буде видано збірник наукових праць «Фактори експериментальної еволюції організмів» (ISSN 2219-3782). Збірник включено до Переліку фахових видань України у галузі біологічних наук (наказ Міністерства освіти і науки України від 06.11. 2014 №1279).

Надіслані у вигляді статей матеріали українською, російською або англійською мовою буде опубліковано мовою оригіналу у збірнику за умови попередньої оплати. Внесок за публікацію у гривнях (для членів УТГіС з України – у розмірі 500 гривень, для членів УТГіС з інших країн – у розмірі, еквівалентному 20 Євро, для інших учасників – у розмірі, еквівалентному 35 Євро) надсилати до 1 березня 2016 р. на розрахунковий рахунок УТГіС ім. М.І. Вавилова:

м. Київ, 
АТ Райффайзен банк «Аваль» 
МФО 380805, р/р 26001247064,
ЄДРПОУ (ЗКПО) 21676925 
із зазначенням прізвища тільки першого автора. 

У зв'язку з тим, що товариство не має валютного рахунку, зарубіжні учасники можуть переслати гроші скарбнику товариства:

03680, м. Київ-143, 
вул. Акад. Заболотного, 150, 
Інститут молекулярної біології і генетики НАН України,
Пороннік Оксані Олександрівні, до запитання.
 • Статті подаються у вигляді файлу, оформленого у текстовому редакторі у форматі doc або docx.
 • Крім того, необхідно подати макет статті з вставленими малюнками і таблицями у pdf-форматі.
 • Як назву файлу просимо використовувати прізвище першого автора латинськими літерами із зазначенням номера секції (наукового напряму – див. вище). Наприклад, Bublyk_1.rtf та Bublyk_1.pdf (перший автор Bublyk, секція 1). * Рисунки необхідно надіслати окремими файлами у форматі jpg, названими за прізвищем першого автора. Наприклад, Bublyk_fig1.jpg (перший автор Bublyk, рисунок 1).
 • Приклад наведено у Першому інформаційному листі (див. нижче)
 • Пакет документів
  • текст статті з розміщеними у ньому рисунками і таблицями у форматах doc або docx
  • pdf-макет статті,
  • рисунки у форматі jpg
  • відскановану копію квитанції про оплату

надсилати на електронну адресу:

faktory2016@gmail.com.

У темі листа вказати прізвище першого автора (англійською) та номер секції, наприклад: Bublyk_5.

Додаткова інформація

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти