Лахнеко Ольга Романівна

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук
Шнуренко Ольга 2013.jpg

Провідний інженер.

Пов'язана з Інститутом з літа 2013 року, коли прийшла для проходження бакалаврської літньої практики. Магістерську роботу виконувала по генотипуванню спельти і пшениці на базі відділу молекулярної генетики ІКБГІ НАН України.

В листопаді 2016 року вступила до PhD школи (аспірантури) Факультету біотехнології і біотехніки Національного технічного університету України "КПІ імені Ігоря Сікорського". За успіхи у навчанні Наказом від 28.09.2018 № 1037 Міністерства освіти і науки України їй призначено академічну стипендію імені М. С. Грушевського на 2018/2019 навчальний рік відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 209 «Про академічну стипендію імені М. С. Грушевського для студентів та аспірантів закладів вищої освіти». У 2020 році успішно закінчила PhD школу та почала готуватися до захисту дисертації.

11 травня 2021 року Спеціалізована вчена рада ДФ 26.002.046 утворена відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 30.04.2021 № 494 прийняла до захисту дисертацію на здобуття ступеня доктора філософії Лахнеко Ольги Романівни на тему: "Розробка біотехнологічних підходів оцінки пшениці за показниками якості та адаптивності" за спеціальністю 162 – Біотехнології та біоінженерія. Захист дисертаційної роботи Лахнеко О.Р. відбувся 18 червня 2021 року >>>.

Цитування в наукометричних базах даних

Інформаційний масив "Науковці України", Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського >>>

Представлено на сайті Google Scholar >>>

Статистика, представлена компанією Scopus >>>

Обраховано неприбутковою міжнародною організацією ORCID >>>

Наукові праці на сайті Web of Science (Clarivate) Publons >>>

Представлено на сайті ResearchGate >>>

Персональна сторінка на сайті Національної академії наук України >>>

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти