Премії Президії НАН України для студентів та молодих учених

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук

За роботи в галузі природничих, технічних і соціогуманітарних наук Президія НАН України щороку (и лютому) присуджує 14 пpeмій для молодих учених i 14 премій для студентів вищих навчальних закладів. Премії присуджуються окремим авторам або колективу авторів за кращі наукові роботи, а також за серії наукових робіт з єдиної тематики, за відкриття та винаходи. Колектив, висунутий на присудження премії, повинен включати лише основних авторів, чий внесок був найвагоміший, і складатися не більш як з трьох осіб. Особам, удостоєним премій, на загальних зборах відповідного відділення Національної академії наук України вручаються дипломи встановленого зразка.

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти