Публікація:Листван КВ (2012) Використання рослин триби Psoraleeae (Fabaceae)...

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук

Листван К.В. Використання рослин триби Psoraleeae (Fabaceae) для отримання біологічно активного меротерпену бакучіолу в системі in vitro. // Автореф. дис. ... канд. біол. наук. - Київ, 2012. - 19 с.

Резюме

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія. – Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Київ, 2012. Дисертація присвячена встановленню можливості отримання біологічно активного меротерпену бакучіолу біотехнологічним шляхом з використанням різних типів культур in vitro та дослідженню доцільності використання рослин триби Psoraleeae (Fabaceae) як основи для створення таких культур. Вперше отримано асептичні рослини для низки видів рослин триби Psoraleeae і вивчено наявність та вміст бакучіолу в них. Проведено порівняльне вивчення вмісту бакучіолу в рослинах різних родин. Показана доцільність та перспективність застосування рослин триби Psoraleeae як джерела бакучіолу, оскільки вони здатні накопичувати бакучіол у значних кількостях, на відміну від видів інших триб (зокрема, родів Plumbago, Spiraea та Piper). На прикладі виду триби Psoraleeae Cullen drupaceum (синонім Psoralea drupacea) показано, що в культурах дедиференційованих клітин, ізольованих та трансгенних коренів накопичення бакучіолу практично не відбувається. Обробка калусу метилжасмонатом та/або різними концентраціями регуляторів росту не призводить до стимулювання продукції цільової речовини. З’ясовано, що найбільш перспективним типом культури in vitro є культура асептичних пагонів, в котрій бакучіол накопичується в кількості 2-11% сухої ваги рослини.

Ключові слова : бакучіол, триба Psoraleeae, культури in vitro, вторинні метаболіти, Psoralea drupacea, антимікробні речовини рослинного походження, асептичні пагони


Повний текст

Повний текст в форматі pdf

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти