Публікація:Матвєєва НА (2009) Створення генетично модифікованих рослин родин Compositae та Solanaceae

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук

Матвєєва Н.А. (2009) Створення генетично модифікованих рослин родин Compositae та Solanaceae. // Автореф. дис. ... канд. біол. наук. - Київ, 2009. - 22 с.

Резюме

Дисертація на здобуття вченого ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія. - Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Київ, 2009.

В дисертаційній роботі за допомогою методів клітинної та генетичної інженерії отримані трансгенні і транспластомні рослини родин Compositae та Solanaceae (Solanum rickii, Solanum tuberosum, Lycopersicon peruvianum, Lactuca sativa, Cichorium intybus), які мають як маркерні гени, так і гени, що кодують білки фармацевтичного призначення.

Методом біолістичної трансформації отримано транспластомні рослини S. rickii. Шляхом соматичної гібридизації здійснено спрямоване перенесення хлоропластів з трансформованою ДНК до рослин родів Lycopersicon та Solanum та вперше отримано гібридні рослини L. peruvianum + (S. rickii) та S. tuberosum + S. rickii з трансформованим пластомом.

Отримано рослини салату Lactuca sativa сортів Єралаш, Рубінове мереживо та Сніжинка з генами туберкульозних антигенів ESAT6 та ESAT6:Ag85В(-ТМД) з частотою агробактеріальної трансформації експлантів від 18% (Сніжинка) до 62% (Єралаш). В поколіннях Т1 і Т2 рослин салату-латуку зберігаються як селективний, так і цільові гени, та відсутне розщеплення за ознакою стійкості до канаміцину. При стабільній транскрипції селективного гена можлива як наявність, так і відсутність транскрипції цільового гена. Методом агробактеріальної трансформації створено трансгенні рослини цикорію Cichorium intybus сорту Пала росса з цільовим геном ifn–α2b, що кодує синтез інтерферону, з частотою трансформації експлантів 26,9%. Показано присутність в регенерованих рослинах цільового та селективного генів.

Ключові слова

Lactuca sativa, Cіchorium intybus, Solanum rickii, Solanum tuberosum, Lycopersicon рeruvianum, біолістична трансформація, агробактеріальна трансформація, соматична гібридизація.

Повний текст

Повний текст в форматі pdf

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти
Іншими мовами