Статистичний аналіз даних та їх графічне відображення

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

Термінологія

 • Довірчий інтервал
  • Доверительный интервал
  • Confidence interval (CI)
 • Метод максимальної вірогідності
  • Метод максимального правдоподобия
  • Maximum likelihood
 • Стандартне відхилення (середнє квадратичне відхилення)
  • Среднеквадратическое отклонение
  • Standard deviation (SD)
 • Стандартна похибка
  • Статистическая ошибка выборочной средней (средняя ошибка выборки)
  • Standard error (SE)
 • Статистична значимість
 • Діаграма розсіювання (Точкова діаграма, Граф розкиду)
   • — один з типів математичних діаграм, що використовує декартову систему координат для відображення значень двох змінних для набору даних. Дані показані у вигляді набору точок, кожен з яких має значення однієї змінної, тобто визначає її положення на горизонтальній осі та значення іншої змінної — її положення на вертикальній осі. (Вікіпедія)
  • Диаграмма рассеяния (Точечная диаграмма)
  • Scatter plot (Scatterplot, Scattergraph)
 • Умовне середнє (Умовне математичне сподівання)

Інша термінологія

 • Домівка (домашня сторінка, головна сторінка)
   • "Домівка" - короткий термін, що точно передає всі значення англійського "home" щодо веб сторінок, до того ж є іменником. Наприклад, використовується тут
  • Домашняя старница (главная страница)
  • Home (home page)

Microsoft Office Excel, OpenOffice.org Calc

Статистика та біоінформатика на R

Інсталяція R та RStudio

Основи R

Література

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти