Степаненко Антон Ігорович

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук
Антон Степаненко.jpg

Науковий співробітник, кандидат біологічних наук по спеціальності "Біотехнологія",
голова Ради молодих вчених Інституту

1988 року народження, освіта вища, закінчив у 2011 році Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут» за спеціальністю «Промислова біотехнологія».

Починаючи з жовтня 2009 року Антон Степаненко виконував магістерську дипломну роботу, а з липня 2011 року був зарахований у відділ молекулярної генетики Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України інженером І категорії, а згодом – провідним інженером.

В 2011 році вступив до аспірантури Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України. Під час навчання Антон Ігорович проявив себе як допитливий молодий дослідник природи, який приймав активну участь у наукових дослідженнях, соціальному житті відділу молекулярної генетики.

Через 3 роки він вчасно подав завершену дисертацію на здобуття ступеня кандидата біологічних наук на тему «Розробка систем молекулярно-генетичних маркерів для детекції якісних ознак у пшениці і ячменю» за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія.

На сьогодні, основна тематика робіт Антона пов’язана з розробкою і впровадженням систем молекулярних маркерів для визначення цінних ознак важливих сільськогосподарських культур таких як пшениця і ячмінь, соя, тритикале. Він володіє рядом сучасних молекулярно-генетичних методів: виділення і очищення нуклеїнових кислот, ПЛР з модифікаціями, електрофорез ДНК і білків у гелі, біоінформатичний аналіз, пошук та опрацювання літературних джерел тощо.

Антон Степаненко розробляє нові та удосконалює традиційні підходи до молекулярного дослідження генетичних послідовностей. Результати його роботи (станом на жовтень 2014 року) в галузі біотехнології і молекулярної біології висвітлені у 43 друкованих працях, в тому числі 1 патенті, 10 статтях, 32 тезах. Його розробки щодо систем молекулярних маркерів для сільськогосподарських культур активно впроваджуються в українську прикладну селекцію. Результати робіт, виконаних Степаненком А.І., були неодноразово оприлюднені на конференціях і симпозіумах.

Антон Степаненко був стипендіатом НАН України для молодих вчених (2012-2014).

Будучи активним у житті і моторним, працелюбний у роботі Антон, залишається дисциплінованим, неконфліктний у поводженні, вміло організовує свою роботу та допомагає молодшим колегам, має сильний характер і користується повагою у співробітників і студентів.

Цитування в наукометричних базах даних

Електронному каталозі наукової періодики України в Національній бібліотеці України імені В.І. Вернадського >>>

Представлено на сайті Google Scholar >>>

Статистика, представлена компанією Scopus >>>

Наукові праці на сайті Web of Science (Clarivate) Publons >>>

Обраховано неприбутковою міжнародною організацією ORCID >>>

Представлено на сайті ResearchGate >>>


Список найголовніших наукових праць за останні роки


Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти
Іншими мовами