Сіндаровська Я. Р. (2009) Agrobacterium-опосередкована транзієнтна експресія...

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук

Сіндаровська Я.Р.(2009) Agrobacterium-опосередкована транзієнтна експресія генів рекомбінантних білків (GFP, β-глюкуронідази та інтерферону альфа 2b) в рослинах роду Nicotiana L. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук за спеціальністю 03.00.20 – біотехнологія.

Дисертація присвячена розробці протоколу отримання рекомбінантних білків шляхом Agrobacterium-опосередкованої транзієнтної експресії відповідних трансгенів. Розроблено протокол для транзієнтної експресії генів чужорідних білків, що знаходились в генетичних конструкціях різних типів, у рослинах роду Nicotiana, досліджено вплив ряду біологічних факторів на рівень накопичення рекомбінантних білків. Показано, що важливе значення для отримання цільових білків методом Agrobacterium-опосередкованої транзієнтної експресії має вид рослини-продуцента. Серед австралійських представників роду Nicotiana нами були відібрані види рослин, які демонстрували високий вміст накопичення репортерного білка GFP при використанні векторних конструкцій різних типів. В результаті трансформації експлантів N. benthamiana бактерією A. rhizogenes було отримано трансгенну кореневу культуру “hairy roots”, регенеровано з неї рослини та проведено оцінку трансгенних рослини. Продемонстровано, що вміст репортерного білка залежить від стадії розвитку рослини та віку листків, в яких відбувається транзієнтна експресія. Доведено, що супресор сайленсингу генів р19 збільшує вміст репортерного білка GFP, ген якого входить до складу модульної рекомбіназної векторної системи експресії. Показано, що фітогормони (ауксини, цитокінин) в різних концентраціях, метилжасмонат та інгібітори його біосинтезу не впливають на накопичення репортерного білка при транзієнтній експресії. Було розроблено методику двох-стадійного очищення репортерного білка GFP з рослинного екстракту. Було показано транзієнтну експресію гена uidA (кодує білок β-глюкуронідазу) в рослинах видів N. excelsior та N. cavicola і продемонстровано активність даного ферменту. Було отримано інтерферон альфа 2b людини в рослинах виду N. excelsior шляхом транзієнтної експресії гена та доведено біологічну активність даного білка. Ключові слова: Agrobacterium-опосередкована транзієнтна експресія, рекомбінантні білки, Nicotiana benthamiana, Nicotiana excelsior, GFP, інтерферон альфа 2b людини, Agrobacterium rhizogenes, генетична трансформація.


Повний текст

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти