Моргун Богдан Володимирович

Матеріал з ІКБГІ
Перейти до: навігація, пошук


Bogdan Morgun.jpg

Працює в Інституті з 1994 року.
З 2010 року обіймає посаду заступника директора з наукової роботи.
Є заступником голови Вченої ради Інституту, відповідальний за ведення ОПІВ.
У відділі молекулярної генетики виконує обов'язки завідувача та обіймає посаду провідного наукового співробітника з 01.12.2013 (наказ № 54-к від 27.11.2013).
Науковий ступінь – Doctor of Philosophy (PhD) in Biology (University of Szeged, Hungary, 2005), доктор біологічних наук за спеціальністю 03.00.22 - молекулярна генетика (від 30 листопада 2021 р.)
Наукове звання – член-кореспондент Національної академії наук України за спеціальністю «Фізіологія рослин і генетика» (з 25 квітня 2024 р.)
Громадське навантаження – Голова Інформаційно-бібліотечної ради Інституту.

Контакти

Телефон: +380 44 526 7104
E-mail: bmorgun@icbge.org.ua

Народився

21 березня 1973 року у місті Києві

Освіта

 • Листопад 2021 - доктор біологічних наук за спеціальністю 03.00.22 - молекулярна генетика (Наказ МОН України від 30.11.2021 № 1290). Тема: "Поліпшення культурних злаків методами генетичної інженерії та маркер-допоміжної селекції"
 • Червень 2006 – березень 2007 – Studies at the Biotec-Gen Unit, ENEA Casaccia Research Center, Italy. Aim: construction and production of anti-cancer biopharmaceuticals in plants
 • Квітень-травень 2006 - Нострифікація ВАК України, отримання диплому кандидата біологічних наук. Тема: Експресія моноклональних антитіл, специфічних до дволанцюгової РНК, в трансгенних рослинах, спеціальність 03.00.15 - генетика
 • Серпень 1998 – груднь 2005 – Philosophy Doctor in Biology, University of Szeged, Hungary. Graduated with Honours (summa cum laude). Thesis: Expression of dsRNA-specific Monoclonal Antibodies in Transgenic Plants >>>
 • Стипендія Бояї Академії наук Угорщини
 • Березень–липень 1998 року - Visiting Scientist at Ervin Balázs’s Molecular Plant Pathology Group, Agricultural Biotechnology Center, Hungary. Duties: screening transgenic plants by PCR and ELISA
 • Грудень 1996 – серпня 1997 - the 24th International Training Course on Selected Topics of Modern Biology at the Biological Research Center, Hungarian Academy of Sciences, Szeged, Hungary
 • Вересень 1989 – червень 1994 – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, червоний диплом, кваліфікація спеціаліста біолога-генетика, викладача біології та хімії, спеціальність генетика.

Зайнятість

 • Жовтень 1994 - дотепер – пров. науковий співробітник Інституту клітинної біології та генетичної інженерї НАН України
 • Вересень 2016 - червень 2023 – доцент Факультету біотехнології і біотехніки Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського; викладання "Біотехнологія рослин", "Біоінженерія", "Молекулярне клонування", "Молекулярна біотехнологія"
 • Червень 2006 - березень 2007 – Studies at the Biotec-Gen Unit, ENEA Casaccia Research Center, Italy. Duties: production of biopharmaceuticals in plants in the frame of MAP-ENEA Programme
 • Липень 2003 - липень 2004 – Research Assistant, Department of Plant Physiology and Biochemistry, Corvinus University of Budapest, Hungary. Duties: establishing laboratory, staff training, testing transgenic plants for virus tolerance
 • Листопад 2002 - липень 2003 – Production Manager, Solvo Biotechnology, Hungary. Duties: supervising production of membrane proteins, development of MultiDrugQuant assay kit and hydrophobic peptide chemosensitizers Reversins 121 and 205
 • Серпень 1998 - листопад 2002 – Graduate Student at the Institute of Plant Biology, Biological Research Center, Hungary. Duties: expression of recombinant antibodies in Nicotiana tabacum
 • Грудень 1996 - серпень 1998 – Research Assistant at the Institute of Plant Biology, Biological Research Center, Hungary. Duties: screening phage display libraries, construction and expression single-chain antibody fragments in E. coli
 • Червень - серпень 1994 – Visiting Fellow at the Department of Agriculture for Northern Ireland. Duties: DNA cloning and sequencing for cattle tuberculosis research
 • Вересень 1989 - серпень 1990 – Laboratory Assistant at the Institute of Cell Biology and Genetic Engineering, Kiev, Ukraine. Duties: plant tissue culturing, general lab work

Наукові інтереси

 • молекулярна біологія рослин
 • construction of all types of vectors for transient and stable (trans)gene expression in bacterial, plant, and animal systems,
 • analyses of spatiotemporal promoter activity in vivo using GFP and GUS reporter gene system,
 • design of PCR primers, conventional PCR,
 • analyses of gene expression (northern blotting, RT-PCR, etc.) and protein accumulation (AU-PAGE, western blotting and immunodetection, histochemical localization).
 • генетична трансформація рослин за допомогою агробактерій та прямого переносу генів

Суспільна діяльність

 • членство у Федерації Європейських товариств біологів рослин (FESPB) з 2015 року
 • член Українського товариства генетиків і селекціонерів ім. М.І. Вавілова (УТГіС) з 2007 року
 • наставник міжнародних студентів у Біологічному дослідницькому центрі (BRC) та Університеті Корвіна (Corvinus University of Budapest), Угорщина протягом 2000–2004 років

Статті

Має понад 260-ти наукових праць у тому числі близько 100-а оригінальних та оглядових статей.

Монографії

Співавтор 3-х монографій.

Патенти та авторські свідоцтва

Має понад 20-ти патентів та авторських свідоцтв на сорти рослин, ряд науково-методичних вказівок.

Участь у конференціях

Перелік наукових зібрань та опрелюднених матеріалів по роках представлені на окремих сторінках:

2025, 2024, 2023, 2022, 2021,
2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012, 2011,
2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001.

Інтерв'ю

Публічні виступи на телебаченні, радіостанціях, у засобах масової інформації.

Викладання

Підготовлено 7-м навчальних дисциплін та проводиться їх викладання магістрам й аспірантам:

 • "Генетика рослин", "Основи селекції" на базі Кафедри загальної та молекулярної генетики Науково-навчального центру «Інститут біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка >>>;

 • "Біоінженерія", "Біологічні та фізичні методи аналізу в біотехнології", "Біотехнологія рослин" на базі Кафедри екобіотехнології та біоенергетики Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» >>>;

 • "Теоретичні основи генетики еукаріот", "Біотехнологічні засади добору та використання живих організмів" на базі аспірантури Інституту клітинної біології та генетичної інженерії НАН України.

Опонування дисертацій

 • Липової Надії Миколаївни, спеціальність 03.00.04 – біохімія, у Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна, Рада Д 64.051.17. Тема дис. канд. біол. наук «Унікальні альтернативні сплайс-варіанти 6-фосфофрукто-2-кінази/фруктозо-2,6-бісфосфатази-1 та -2 у клітинах людини і тварин», 2013 рік.

 • Кваско Анни Юріївни, спеціальності 03.00.20 – біотехнологія. Спецрада Д 26.254.01 ДУ «Інститут харчової біотехнології та геноміки НАН України». Тема «Створення посухостійких ліній пшениці з дріжджовими генами біосинтезу трегалози». Захист дис. на здобуття наукового ступеня канд. біол. наук, 2021 рік.

 • Рудницької Ольги, з галузі знань 09 – Біологія, за спеціальністю 091 – Біологія. Разова спецрада Інституту біохімії ім. О.В. Палладіна НАН України. Тема «Вплив карбонових наночастинок на експресію генів, які контролюють проліферацію, у клітинах людини та тварин». Захист дис. на здобуття наукового ступеня доктора філософії, 2 лютого 2024 р.


Керівництво дисертаційними роботами кандидатів наук і докторів філософії

 • Римар Юлії;

 • Панасенка Артема.


Цитування в наукометричних базах даних

На порталі "Науковці України" Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського >>>

Наукова електронна бібліотека періодичних видань НАН України (реалізовано на основі Будапештської Ініціативи Відкритого Доступу) >>>

Персональний профіль в Google Академія >>>

Статистика, представлена компанією Scopus >>>

Обраховано неприбутковою міжнародною організацією ORCID >>>

Профіль на сайті Web of Science (Clarivate) >>>

Наукові праці на сайті PubMed >>>

Представлено на сайті ResearchGate >>>

Персональна сторінка на сайті Національної академії наук України >>>


Дивіться також

Категорія:Моргун Б.В.

Особисті інструменти
Простори назв

Варіанти
Дії
 
   
Інструменти
Іншими мовами